Resurssien suunnittelu- ja varausvälineeseen tallennetaan kaikki korkeakoulun lukujärjestykset ja tilavaraukset. Sen kautta luodaan kaikkien resurssien (opettajat, tilat, välineet ja opiskelijaryhmät) kalenterit.

Resurssien suunnittelu ja varaus -osioon pääset suunnittelijan ja opettajan työpöydiltä ylälaidan navigointipalkin Resurssien suunnittelu ja varaus -linkistä tai -ikonista. 

Huom! Osa kuvassa olevista painonapeista näkyy vain suunnittelijaroolilla oleville käyttäjille ja pääkäyttäjille. Pääsyn eri näkymiin voi määritellä roolikohtaisesti.

Resurssien suunnittelu- ja varausvälineen tarkempia käyttöohjeita löydät alasivuilta.


You must log in to comment.