Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Resurssiensuunnittelutyökalun päänäkymä

Huom! Osa kuvassa olevista painonapeista näkyy vain suunnittelijaroolilla oleville käyttäjille ja pääkäyttäjille!


Varaukset

  1. Avaa oma kalenteri - Avaa oman kalenterisi
  2. Määritä tapaamisajat  - Tässä palvelussa voit määrittää tapaamisaikoja esim. opiskelijoille. Eli voit määrittää X ajankohtaa, jotka sopivat sinulle ja opiskelija voi varata niistä sopivimman. Tyypillisesti tätä käytetään tutoroinnissa.
  3. Suunnittele ja tee opetuksen varauksia - Tässä palvelussa luodaan varauksia eri resursseille ja tämä on suunnittelun päätyökalu. Suunnittelutavasta riippuen tämä palvelu voi olla ainoa mitä tarvitset (jos teet lukujärjestyksiä pienelle joukolle). Jos teet varauksia suurelle joukolle, kannattaa ensin tehdä karkea suunnittelu raporttinäkymässä.
  4. Laskutettavat varaukset - Tässä näkymässä tehdään laskutettavat varaukset.
  5. Vierashuoneen varaukset - Tässä näkymässä tehdään varaukset vierashuoneihiin
  6. Tee muu varaus - Tässä näkymässä tehdään varauksia jotka eivät kohdistu opintojaksoihin/ryhmiin. Tyypillisiä esimerkkejä ovat palaverivaraukset. Yleensä näihin varauksiin liittyy vain tila ja henkilöitä.
  7. Raporttinäkymä - Nimestään huolimatta tämä näkymä toimii karkean suunnittelun näkymänä. Tässä näkymässä voit suunnitella toteutuksille karkean tason jaksotuksia eli jakaa toteutuksen ajoitukset esimerkiksi luentoihin ja harjoituksiin/labroihin ja asettaa näille kestot, määrät ja tilatoiveet. Tätä karkeaa suunnittelua hyödynnetään suoraan ”Suunnittele ja tee opetuksen varauksia” --palvelussa.
  8. Vapaan ajan haku - Tässä palvelussa haetaan resurssia eri hakuehdoin: toimipiste, tilatyyppi, tila, henkilö.
  9. Varausten listaus ja massahallinta - Tässä palvelussa voidaan muokata tai julkaista varauksia massana.
  10. Outlook-synkronointi - Tässä palvelussa voit asettaa, mitkä merkinnät haluat siirtyvän sähköpostikalenteriin (olettaen että organisaatiossasi on otettu synkronointi käyttöön)

Ryhmittele resursseja

  1. Määrittele resurssijoukot ja suosikit - Tässä palvelussa voit laatia omia toteutus/henkilö/ryhmä/tila/välinelistoja. Nämä listat tulevat näkyviin muissa palveluissa eli nämä listat toimivat henkilökohtaisina ”pikalinkkeinä”. Tyypillisesti käytetään esim. palvelussa listaamaan vain tietyn kiinteistön tilat käyttäjälle tai vastaavasti tietty toteutusjoukko. Eli rajataan pitkiä listoja lyhyemmiksi, mikä helpottaa käyttäjää.
  2. Tilojen ja välineiden hallinta - Tämä on vain pääkäyttäjille tarkoitettu väline. Tässä välineessä voidaan hallita tiloja, välineitä ja lukituksia ja niiden hintoja.
  3. Avaa oma työpöytä - Tässä näkymässä voi koota suosikkikalentereita yhdeksi työpöydäksi ja työpöydän voi tallentaa.

Kustannusten kohdentaminen

  1. Asiakkaat - Tässä näkymässä ylläpidetään asiakastietoja.
  2. Tialusten haku - Tässä näkymässä voit hakea ja ylläpitää tilauksen perustietoja ja tilattavia tuotteita. Voit myös tulostaa pdf:nä tilauksen yhteenveto-tiedot.
  3. Uusi tilaus - Tässä näkymässä voit luoda uuden tilaukset, lisätä tilattavat tuotteet ja tulostaa pdf:nä yhteenvedon tilauksesta. 

Resurssipikahaku - Tässä voit hakea suoraan määrättyä opettajan,  ryhmän tai tilan kalenteria.

You must log in to comment.