Suunnittelijan työpöytä on tarkoitettu koulutuksen ja opetuksen suunnittelua tekevälle henkilölle. Työpöytä pitää sisällään palveluita koulutustarjonnan suunnittelusta opetuksen toteutuksen kalenterivarausten tekemiseen.


Jokainen korkeakoulu voi räätälöidä työpöydän yleisilmettä ja sisältöelementtejä, kuten portletteja, kieleistystä, palvelujen näkyvyyttä työpöydän eri sivuilla tai linkkejä korkeakoulun omiin palveluihin ja liitännäisiin. Peppi-sivujen ylläpidosta vastaa korkeakoulun Peppi-Liferay-pääkäyttäjä.

Suunnittelijan työpöydän Ylläpito-osion ohjeet on koottu Pääkäyttäjän palvelujen ohjeisiin: Suunnittelijan työpöydän palvelut (ylläpito). Myös joihinkin moduuleihin liittyy on erikseen suunnittelijan ohjeita.

Sisältö

Suunnittelijan ohjeita muualla Peppi-ohjeissa

> Suunnittelijan työpöydän palvelut (ylläpito)

> Ristiinopiskelun suunnittelijan ohjeet

> Maksullinen koulutus

You must log in to comment.