Opintoelementtien lisääminen ristiinopiskeluverkostoon

Koko korkeakoulun tarjonta ei siirry automaattisesti ristiinopiskeluverkostoon, vaan tarjonta määritellään erillisille opintokokonaisuuksille, opintokokonaisuuksille ja opintojaksoille 1) verkostokohtaisesti ja 2) toteutukselle verkoston pohjalta luodun ristiinopiskelukiintiöryhmien mukaisesti. Toteutuksen mahdolliset pienryhmät noudattavat toteutuksen kiintiöryhmäjaottelua.

Ristiinopiskelutarjontaan liitetyt opinnot siirtyvät REST-rajapinnan kautta kansalliseen palveluun. Verkostoon kuuluvat korkeakoulut voivat hakea niitä kansallisesta palvelusta oman perusjärjestelmänsä kautta.

Jos käyttäjällä on oikeus lisätä, muokata tai poistaa opintojen verkostotietoja, verkoston voi liittää opintoelementtihin seuraavilla tavoilla:

 • Opintojaksoon sekä OPS-näkymän että suoraan opintojakson muokkausnäkymän kautta
 • Opintokokonaisuudelle OPSin kautta (ks. alempana "Ristiinopiskeluverkostojen periytyminen")
 • Erilliselle opintokokonaisuudelle suoraan sen muokkausnäkymän kautta

Opintojakso-näkymä

Opintojakso-näkymän Liitokset ristiinopiskeluverkostoihin -välilehdellä on taulukko, jossa on seuraavat tiedot:

 • Liitoksen kohdeverkostot
  • Verkoston tunnus ja nimi (joissa on linkki verkoston tietoihin) sekä voimassaoloaika
   • Jos verkosto on periytynyt OPSilta, sen voimassaolo on sama kuin OPSin voimassaoloaika. Aika on kuitenkin verkoston voimassaolon puitteissa.
  • Jos samasta lähteestä on liitetty useita verkostoja, ne näkyvät omilla riveillään.
 • Liitetyissä opintoelementeissä näkyy, minkä tyyppisestä opinnosta verkosto on periytynyt
  • OPS-OJ: Verkosto liitetty OPSin opintojakson kautta
  • OPS-OK: Verkosto liitetty opetussuunnitelman opintokokonaisuuden kautta
  • EOK: Verkosto liitetty erillisen opintokokonaisuuden kautta
  • EOK-OK: Verkosto liitetty erillisen opintokokonaisuuden kokonaisuuden kautta
  • SUORA: Verkosto liitetty suoraan opintojaksolle
  • TUNTEMATON: Tuntematon tyyppi
 • Nimi
  • Opintoelementin nimi, jonka kautta liitetty (ks. yllä olevat)
 • Koodi
  • Opintoelementin koodi, jonka kautta liitetty (ks. yllä olevat)

Vanhennetut verkostot on oletusarvoisesti piilotettu. Saat ne näkyviin valitsemalla "Näytä historiatiedot" -valintaruudun.

Verkoston ja sen keston lisääminen manuaalisesti

Manuaalinen verkosto ja sen kesto lisätään samassa näkymässä kuin missä listataan liitetyt verkostot (Muokkaa suoria liitoksia -painike). Mukana on validointi, joka varmistaa, että verkostoliitoksen päivämäärä on verkoston voimassaoloajan sisällä.  Kansalliseen palveluun viedään summatietona verkostokohtaisesti voimassoloaika (min/max).

Ristiinopiskeluverkostojen periytyminen

Vain voimassaolevat verkostot haetaan erillisen opintokokonaisuuden, opintokokonaisuuden, opintojakson ja toteutuksen tietoihin.

Ristiinopiskeluverkostot periytyvät opintoelementtien välillä seuraavalla tavalla:

 • Tieto periytyy opintokokonaisuudelta ko. opintokokonaisuuteen liitettyihin opintojaksoihin ja opintokokonaisuuksiin
  • Jos opintokokonaisuus on rakenteellinen, sen sisältämät elementit perivät tiedon
  • Opiskelija voi poimia HOPSiinsa vain ylimmän tason
  • Opintokokonaisuuden sisältämät opintojaksot voi listätä myös erikseen verkostotarjontaan, jolloin opiskelija voi valita ne HOPSiinsa erikseen
  • (info) RIPA ei tue liitoksen peritymisen tallentamista, joten HOPSiin voi liittää yksittäisiä opintojaksoja, vaikka ne olisi tuotu vain opintokokonaisuuden sisällä
 • Verkostotieto periytyy opintojaksolta toteutukselle
  • Jotta toteutus siirtyy kansalliseen palveluun, sille täytyy lisätä paikkoja ristiinopiskeluverkoston opiskelijoille 
  • Jos toteutukselta poistaa ristiinopiskelun kiintiöryhmän ja toteutus poistuu siten palvelusta, sen poistuminen ei vaikuta opintojaksoon
 • Verkostotietojen periytyminen opintokokonaisuudelta sen alla oleville erillisille opintokokonaisuuksille:
  • Oletuksena verkostotiedot eivät periydy erillisille opintokokonaisuuksille, mutta käyttäjä saa siitä ilmoituksen esim. tilanteessa, jossa käyttäjä lisää verkoston ylätasolle ja tason alla on erillisiä opintokokonaisuuksia
 • Opintokokonaisuuden haku toisesta OPSista:
  • Jos haettavilla elementeillä on ristiinopiskelun verkostotietoja, käyttäjältä kysytään, tuodaanko myös verkostotiedot
 • Verkostotieto ei periydy ryhmittelyille, koska ryhmittely ei ole opintokokonaisuus eikä opintojakso. Kansallinen palvelu ei tue sen tyyppisiä elementtejä.

Opintojaksot

Opintojakson lisääminen verkostoon

OPSin kautta

 1. Siirry opetussuunnitelman tietoihin.
 2. Siirry Rakenne-välilehdelle.
 3. Napsauta painiketta haluamasi opintojakson nimen vieressä ja valitse Liitokset ristiinopiskeluverkostoihin.
  • "OPS:n opintojakson liitokset ristiinopiskeluverkostoihin" -ponnahdusikkuna aukeaa.
 4. Valitse Muokkaa opetussuunnitelman opintojakson liitoksia.
  • Toinen "OPS:n opintojakson liitokset ristiinopiskeluverkostoihin" -ponnahdusikkuna aukeaa.
 5. Etsi haluamasi verkosto "Lisää verkostoja" -pudotusvalikosta ja tallenna valintasi.

Opintojakson muokkausnäkymässä

 1. Siirry opintojakson tietoihin.
 2. Siirry Liitokset ristiinopiskeluverkostoihin -välilehdelle.
 3. Valitse Muokkaa suoria liitoksia.
 4. Etsi haluamasi verkosto "Lisää verkostoja" -pudotusvalikosta ja tallenna valintasi.

Näet opintojakson aiemmat verkostot yliviivattuina valitsemalla Näytä historiatiedot -valintaruudun.

Opintojakson poistaminen verkostosta

Tämä tapaa toimii vain, jos opintojakso on liitetty verkostoon suoraan. Jos liitos on periytynyt opintojaksolle äitiopinnolta, et voi poistaa sitä.

 1. Siirry opintojakson tiedoista Liitokset ristiinopiskeluverkostoihin -välilehdelle.
 2. Valitse Muokkaa suoria liitoksia.
 3. Napsauta rastia haluamasi verkoston vieressä, vahvista valintasi ja tallenna.

Näet poistamasi verkoston liitoslistassa, kun napsautat Näytä historiatiedot -valintaruutua.

Opintokokonaisuudet

Opintokokonaisuuden lisääminen verkostoon

 1. Siirry OPSin Rakenne-välilehdelle.
 2. Napsauta painiketta haluamasi opintokokonaisuuden nimen vieressä ja valitse Liitokset ristiinopiskeluverkostoihin.
  • "Opintokokonaisuuden suorat liitokset ristiinopiskeluverkostoihin" -ponnahdusikkuna aukeaa.
 3. Valitse Muokkaa suoria liitoksia.
 4. Etsi haluamasi verkosto Lisää verkostoja -pudotusvalikosta ja tallenna valintasi.

Opintokokonaisuuden poistaminen verkostosta

Jos liitos on periytynyt kokonaisuudelle äitiopinnolta, et voi poistaa sitä.

 1. Napsauta OPSin Rakenne-välilehdellä painiketta haluamasi opintokokonaisuuden nimen vieressä ja valitse Liitokset ristiinopiskeluverkostoihin.
 2. Valitse Muokkaa suoria liitoksia.
 3. Napsauta rastia haluamasi verkoston vieressä, vahvista valintasi ja tallenna.

Näet poistamasi verkoston liitoslistassa, kun napsautat Näytä historiatiedot -valintaruutua.

Erilliset opintokokonaisuudet

EOK:n lisääminen verkostoon

 1. Siirry erillisen opintokokonaisuuden tietoihin.
 2. Siirry Liitokset ristiinopiskeluverkostoihin -välilehdelle.
 3. Valitse Muokkaa suoria liitoksia.
  • "Muokkaa erillisen opintokokonaisuuden suoria liitoksia verkostoihin" -ponnahdusikkuna aukeaa.
 4. Etsi haluamasi verkosto "Lisää verkostoja" -pudotusvalikosta ja tallenna valintasi.

EOK:n poistaminen verkostosta

 1. Siirry erillisen opintokokonaisuuden tiedoista Liitokset ristiinopiskeluverkostoihin -välilehdelle.
 2. Valitse Muokkaa suoria liitoksia.
 3. Napsauta rastia haluamasi verkoston vieressä, vahvista valintasi ja tallenna.

Näet poistamasi verkoston liitoslistassa, kun napsautat Näytä historiatiedot -valintaruutua.

Toteutukset

Toteutuksen verkostotieto

Verkostotieto näkyy toteutuksen Kiintiöryhmät-välilehdellä.

 • Välilehdellä on kolme tasoa:
  • Tutkinto-opiskelijoiden kiintiöryhmä (oman organisaatiosi)
  • Ristiinopiskelun kiintiöryhmät
  • Maksullisen koulutuksen kiintiöryhmät (jos käytössä maksullisen koulutus)
 • Välilehdellä näkyy toteutuksen perustiedoissa asetettu toteutuksen paikkamäärä (vähintään - enintään). Voit muokata sitä tässä näkymässä, josta se välittyy "Toteutuksen perustiedot" -näkymään.
 • Esimerkkitapaus:
  • Toteutuksella ABC on yhteensä 50 paikkaa
   • Järjestelmä laskee automaattisesti tutkinto-opiskelijoiden paikkojen määrän (tässä tapauksessa 20) vähentämällä kokonaismäärästä muille kiintiöryhmille asetetut paikat
   • Asetat ristiinopiskeluun...
    • Verkostolle X 10 paikkaa
    • Verkostolle Y 10 paikkaa
   • Asetat maksullisen koulutuksen kiintiöryhmälle Z 10 paikkaa
  • Kiintiöiden koko ei voi ylittää toteutuksen kokonaispaikkamäärää. Jos yrität antaa kiintiöryhmälle koon, jonka seurauksena toteutuksen kokonaispaikkamäärä on ylittymässä, Peppi antaa siitä huomautuksen ("Kiintiön koko ei voi olla jäljellä olevaa paikkamäärää suurempi.").

Kun olet lisännyt toteutukselle ristiinopiskelun kiintiöryhmän ja julkaissut toteutuksen, se näkyy niiden kumppanikorkeakoulujen Peppi-instansseissa, jotka kuuluvat ko. verkostoon. Lisäksi kumppanikorkeakoulun Pepissä näkyy, minkä organisaation toteutus on kyseessä. Järjestelmä voi päätellä toteutuksesta automaattisesti, minkä organisaation järjestämä toteutus on. Tietoa hyödynnetään mm. opintohaussa.

Käyttöoikeuksista riippuen voit lisätä kiintiöryhmätiedon, vaikka ilmoittautuminen olisi jo käynnissä ja toteutukselle on jo ilmoittautuneita. Voit muokata toteutuksen ristiinopiskelun kiintiöryhmätietoja seuraavissa tapauksissa:

 • Ilmoittautumisaika ei ole alkanut
 • Ilmoittautumisaika on alkanut, mutta toteutukselle ei ole ilmoittautuneita
 • Ilmoittautumisaika on alkanut ja toteutuksella on ilmoittautuneita
  • Huom! Tässä tapauksessa et voi poistaa kiintiöryhmää ennen kuin olet poistanut ilmoittautuneet opiskelijat

Järjestelmä huomauttaa, mutta ei estä toimintoa, jos yrität muokata tai poistaa kohderyhmätietoja kun ilmoittautumisaika on alkanut ja ilmoittautuneita ei vielä ole.

Uuden toteutuksen luominen

Toteutuksen voi luoda Vuosisuunnittelu-näkymässä OPSille ja/tai erilliselle opintokokonaisuudelle.

Jos opintojakso, josta toteutus luodaan, sisältää tiedon jakson kuulumisesta ristiinopiskeluverkostoon, tieto periytyy toteutukselle.

Toteutuksen lisääminen verkostoon

Oletuksena on, että suorat liitokset ovat periytyneet toteutukselle sen äitiopinnolta.

 1. Siirry toteutuksen tiedoissa Kiintiöryhmät-välilehdelle.
 2. Napsauta silmäkuvaketta.
  • Liitokset ristiinopiskeluverkostoihin -välilehti aukeaa.
 3. Valitse Muokkaa suoria liitoksia.
 4. Valitse verkosto "Lisää verkostoja" -pudotusvalikosta ja tallenna.
 5. Valitse Lisää ristiinopiskelun kiintiö ja syötä ponnahdusikkunaan kiintiön opiskelijamäärä.

Toteutuksen siirtyminen kansalliseen palveluun

Toteutus siirtyy kansalliseen palveluun (ja sieltä eteenpäin verkostoon kuuluvien korkeakoulujen perusjärjestelmiin), kun se on Julkaistu-tilassa ja sille on määritetty ristiinopiskelun kiintiöryhmät. Toteutuksesta siirtyy kansalliseen palveluun skeeman mukaiset tiedot (ml. aika- ja paikkatiedot). Jos joku skeeman kentistä on tyhjä, tieto ei siirry.

Toteutuksen poistaminen verkostosta

Toteutus poistuu ristiinopiskelutarjonnasta, kun poistat siltä ristiinopiskelun kiintiöryhmät.

 1. Siirry toteutuksen tiedoissa Kiintiöryhmät-välilehdelle.
 2. Poista kiintiöryhmä napsauttamalla rastia.

Ristiinopiskeluverkosto näkyy kiintiön poistamisen jälkeen "Ristiinopiskeluverkostot ilman kiintiöryhmää" -otsikon alla.

Toteutuksen ristiinopiskelun kiintiöryhmätietoja ei kuitenkaan voi poistaa ilmoittautumisajan alkamisen jälkeen, jos toteutukselle on ilmoittautuneita. Järjestelmä antaa tästä huomautuksen.

Ristiinopiskeluverkoston perusteella hakeminen

Voit hakea toteutuksia, opintojaksoja, opintokokonaisuuksia ja erillisiä opintokokonaisuuksia verkoston mukaan.

Verkoston opintojen hakeminen

Opintokokonaisuudet, erilliset opintokokonaisuudet ja opintojaksotSuunnittelijan työpöytä > Opetussuunnittelu
ToteutuksetSiirry verkoston tiedoissa Opinnot-välilehdelle. Hakutuloksiin listautuvat oletuksena kaikki verkoston toteutukset. Tarkenna tuloksia hakuehdoilla.
You must log in to comment.