Ristiinopiskelupalvelussa hallinnoidaan kansalliseen ristiinopiskelupalveluun lähetettäviä ja sieltä vastaanotettavia tietoja. Ristiinopiskelulla tarkoitetaan korkeakouluopiskelijalle tarjottua mahdollisuutta suorittaa opintoja toisessa korkeakoulussa.

Termit

KotikorkeakouluKoulu, josta opiskelija lähtee ristiinopiskelemaan kohdekorkeakouluun
KohdekorkeakouluKoulu, joka tarjoaa tai järjestää opinnon ristiinopiskeluverkostojen opiskelijoille ja jossa opiskelija suorittaa ristiinopiskeluopinnon
RIPA-palveluKansallinen ristiinopiskelutietoja välittävä palvelu/palveluväylä; ei osa Peppiä
Ristiinopiskelusopimus, verkosto, kiintiöryhmäEri näkökulmista samaa asiaa eli korkeakoulujen välinen yhteistyöverkosto (näitä on useita), joka on kahden- tai monenvälisen opetusyhteistyön verkostosopimus

Johdanto

Projektissa on toteutettu rajapinta kansalliseen palveluun ja portletti, jossa verkoston kohdennuksia voi muokata.


Peppi-instanssista voi lähettää kansalliseen palveluun opiskeluoikeutta, henkilötietoja, opintosuorituksia, ilmoittautumisia sekä ristiinopiskelutarjontaa koskevia tietoja. Lisäksi Peppi-instanssi voi vastaanottaa kansallisen palvelun kautta muissa korkeakouluissa syntyneitä tietoja. Ks. https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=50694164 > Skeeman valmistelun lopputuloksia viimeistelyä varten.

Yhteisessä palvelussa lisätyt ristiinopiskeluverkostojen tiedot näkyvät kaikkien niiden korkeakoulujen Peppi-instansseissa, jotka kuuluvat ko. verkostoon. Kun ristiinopiskeluverkoston tietoja päivitetään kansallisessa palvelussa, tiedot päivittyvät myös verkostoon kuuluvien korkeakoulujen Peppi-instansseihin. Automaattisesti päivitetystä tiedosta jää lokitieto integraatiopalveluun. Pepissä ei siis muokata verkoston tietoja, vaan niitä voi vain tarkastella Verkoston tiedot -välilehdellä (Yksiköt > Ristiinopiskelu > Hae verkosto). Lisäksi opiskelijan kohdekorkeakoulussa suorittamat opinnot tallentuvat hänen tietoihinsa sellaisenaan, eikä suorituksia tai opiskelijan tai opiskeluoikeuden tietoja käsitellä kotikorkeakoulussa manuaalisesti.

Ristiinopiskeluverkosto muodostuu automaattisesti, kun kansallisesta palvelusta siirtyy uusi ristiinopiskeluverkosto Peppiin. Verkosto saa saman nimen, tunnuksen ja voimassaoloajan kuin mikä verkostolle on asetettu kansallisessa palvelussa.

Opiskeluoikeuden tiedoissa on uusi välilehti (Ristiinopiskelu).

Opintojakso-, opintokokonaisuus- ja erillisten opintokokonaisuuksien haussa sekä rakenteisessa opiskeluoikeushaussa on uusi hakuehto: Ristiinopiskeluverkostot. Lisäksi verkostohaku on mukana ristiinopiskeluverkoston ilmoittautumisrekisterissä korkeakoulupalvelujen työpöydällä.

“Verkostolistaukset”-osiossa (oletuksena Suunnittelijan työpöytä > Yksiköt > Ristiinopiskelu) voi hakea verkostoja eri kriteereillä:

  • Verkoston nimi
  • Lyhenne
  • Status: Voimassaolevat / Kaikki
  • Verkostossa mukana olevat koulutusorganisaatiot

Kun opiskelija hakee ristiinopiskeluopintoja HOPSiinsa, haku toimii niillä rajauksilla, jotka on asetettu verkostolle, johon opiskelija kuuluu. Jos opiskelija on valinnut sellaisia opintoja, jotka ovat verkostossa, jonka voimassaoloaika päättyy, kyseisten opintojen kohdalla näkyy “Poistunut ristiinopiskelutarjonnasta” -ikoni.

Konfiguraatio määrittää, missä tilassa OPSin tulee olla, jotta opinto siirtyy kansalliseen palveluun (ks. tämän sivun Konfiguraatiot-kohta > peppi.cross.study.study.element.active.status). Oletuksena opinnot siirtyvät palveluun, kun ne ovat OPSissa, joka on Hyväksytty- tai Hyväksytty ja julkaistu -tilassa.

Verkoston voimassaoloaika asetaan kansallisessa palvelussa. Kun verkostoliitoksen lisää Pepissä opintoelementille, käyttäjä määrittää samalla liitoksen voimassaoloajan eli sen, kuinka kauan opinto on mukana verkoston tarjonnassa. Verkostoliitoksen vanhentaminen ylemmällä opintoelementillä periytyy alemmille elementeille.

You must log in to comment.