Resursseille lisätyt rajoitteet näkee yhteenvetona Tilojen ja välineiden hallinta -osion ylemmällä Rajoitukset-välilehdellä. Siellä voit hallinnoida rajoitteita yhdessä näkymässä. Rajoitteen lisäosan ohjeistus Rajoitteiden ylläpito (lisäosa)

Resurssien rajoituksilla on yleinen voimassaoloaika. Sen alkamis- ja loppumispäivämäärät sisältyvät rajoitteen voimassaoloaikaan. Voit esimerkiksi määritellä, että luokkatila A on varattavissa arkisin maanantaista perjantaihin kello 8 - 16 (salliva rajoite). Voit lisäksi määritellä, että koko rakennus B on suljettu suursiivouksen ajaksi joulukuun viimeisenä viikkona (kieltävä rajoite). Rajoitteita voi antaa resurssikohtaisesti ja ne periytyvät hierarkiassa: jos rakennuksella on määritelty rajoitteita, ne periytyvät sen alle luotuihin tiloihin.

Rajoitteen luominen ja lisääminen resurssille

Avaa resurssien ylläpitonäkymä (Suunnittelijan työpöytä > Resurssien suunnittelu ja varaus > Tilojen ja välineiden hallinta).

Hae näkyville resurssi, jolle haluat lisätä rajoitteen (esim. rakennus).  Avaa Rajoitukset-välilehti ja valitse Lisää rajoite.


Mikäli resurssia varten on jo luotu sopiva rajoite, valitse Linkitä olemassaoleva rajoite ja Tallenna.

Mikäli teet täysin uuden rajoitteen

  • Valitse + Luo uusi.
  • Anna rajoitteelle kuvaava nimi, jonka perusteella se voidaan tarvittaessa linkittää muidenkin resurssien yhteyteen.
  • Rajoitteita on kahta tyyppiä: Salliva ja Kieltävä.
  • Sallivat rajoitteet määrittelevät ajanjaksot, jolloin resurssi on mahdollista varata.
  • Kieltävät rajoitteet ovat taas niitä, jolloin resurssia ei voi varata. Suosi sallivia rajoituksia, jos vain mahdollista!
  • Valitset Viikonpäivät: rajoitteet voidaan määritellä esimerkiksi arkipäiville maanantaista perjantaihin ja viikonlopuksi lauantaista sunnuntaihin. 
  • Päivän sisällä rajoitteille määritellään Kellonaika, joiden tarkkuus on yksi minuutti.
  • Tallenna tiedot. Kaikki resurssia koskevat rajoitteet näkyvät listassa, josta pääset myös muokkaamaan ja poistamaan niitä.
  • Jos haluat, voit antaa jollekin käyttäjäroolille oikeuden ajaa resurssin rajoitusten yli eli hän pystyy tekemään varauksia myös niille ajanjaksoille, jotka osuvat kiellettyjen rajoitusten kohdalle. Ks. lisätietoa Varausoikeuksien ylläpito.

Rajoitepalvelun laajennus

Kuvassa oranssilla merkitty osio, on rajoitepalvelun laajennus. Ohjeistus sen käyttöön Rajoitteiden ylläpito (lisäosa)

Voit määritellä usealle resurssille rajoitteen myös massamuokkauksessa. Hae ensin resurssit, joita haluat käsitellä. Lisää sen jälkeen niille rajoitteet. Ks. lisätietoa Resurssien massamuokkaus.

Lisäohjeita aiheesta


You must log in to comment.