Rajoitteen lisäosa tuo mahdolliseksi varaamisen rajaamisen roolikohtaisesti vain tiettyihin tiloihin ja tietylle ajanjaksolle sekä henkilökohtaisten varauskiintiöiden asettamisen.

Huomioitavaa

Jos rajoitepalvelun lisäosa on otettu käyttöön, mutta poistetaan myöhemmin käytöstä, tulee kaikki lisäosaa käyttävät rajoitteet poistaa. Muuten rajoitteet toimivat edelleen taustalla määrityksineen.

Rajoitepalvelun lisäosa voidaan ottaa käyttöön tai piilottaa, oletuksena piilotettu. Tarvittavat Konfiguraatiomuutokset - Peppi 4.7.0 (vaatii kirjautumisen)

Toiminnallisuudet näkyvät käyttöliittymässä aiempien rajoitetoimintojen jatkona. Kuvan esimerkki: Opiskelijoiden varattavissa 7 vrk eteenpäin, yhden varauksen kesto min/max 30-120 min. Viikossa enintään 4h. 


Uusien rajoitteiden asettaminen

Uudet rajoitteet lisätään haluttuihin tiloihin. Rajoitteeseen puolestaan liitetään rooli tai roolit joita se koskee. Uudet rajoitteet ovat voimassa riippumatta viikonpäivä- ja kellonaikavalinnoista. 

Uusien rajoitteiden oletusarvo on tietokannassa NULL eli niille ei ole asetettu arvoa. Kaikkia uusia rajoitteita koskee sama pääperiaate:

  • Kun päällekkäisistä rajoitteista lasketaan lopullista arvoa rajoitemääreille, arvo NULL tarkoittaa ettei kyseinen rajoite vaikuta rajoitemääreeseen.
  • Arvo 0 tarkoittaa, että rajoitemääreen arvo on rajaton.
  • Käyttöliittymässä, jos rajoitemääreelle antaa negatiivisen tai tyhjän arvon se tallennetaan tietokantaan NULL-arvolla.

Kuinka monta tuntia tulevaisuuteen varaus voidaan tehdä

Tämän rajoitemääreen tarkoitus on rajoittaa kuinka pitkälle tulevaisuuteen varaus voidaan tehdä. Vertailuajankohtana käytetään kuluvan päivän määriteltävissä olevaa kellonaikaa, jonka oletusarvo on 8.00. Esimerkiksi, jos rajoitemääreellä on arvo 24 tuntia, sallitut aikajaksot varauksille ovat kuluvan päivän klo 8.00-24.00 ja seuraavan päivän klo 0.00-8.00

Varauksen pituuden rajoitukset

Tällä rajoitemääreellä voidaan antaa yksittäisen varauksen kestolle ala- ja/tai yläraja.

Viikoittainen varauskiintiö

Tällä rajoitemääreellä voidaan määrätä rajoitteeseen liitettyihin tiloihin varausten kestolle henkilökohtainen kiintiö. Kiintiö lasketaan jokaiselle viikolle erikseen alkaen maanantaina klo 0.00 ja päättyen sunnuntaina klo 23.59.

Lisäohjeita aiheesta

You must log in to comment.