Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Uusien rajoitteiden oletusarvo on tietokannassa NULL eli niille ei ole asetettu arvoa. Kaikkia uusia rajoitteita koskee sama pääperiaate:

  • kun Kun päällekkäisistä rajoitteista lasketaan lopullista arvoa rajoitemääreille, arvo NULL tarkoittaa ettei kyseinen rajoite vaikuta rajoitemääreeseen.
  • arvo Arvo 0 tarkoittaa, että rajoitemääreen arvo on rajaton.
  • Käyttöliittymässä, jos rajoitemääreelle antaa negatiivisen tai tyhjän arvon se tallennetaan tietokantaan NULL-arvolla.

...

Tämän rajoitemääreen tarkoitus on rajoittaan rajoittaa kuinka pitkälle tulevaisuuteen varaus voidaan tehdä. Vertailuajankohtana käytetään kuluvan päivän määriteltävissä olevaa kellonaikaa, jonka oletusarvo on 8.00. Esimerkiksi, jos rajoitemääreellä on arvo 24 tuntia, sallitut aikajaksot varauksille ovat kuluvan päivän klo 8.00-24.00 ja seuraavan päivän klo 0.00-8.00

...

Tällä rajoitemääreellä voidaan määrätä rajoitteeseen liitettyihin tiloihin varausten kestolle henkilökohtainen kiintiö. Kiintiö lasketaan jokaiselle viikolle erikseen alkaen maanantai maanantaina klo 0.00 ja päättyen sunnuntai sunnuntaina klo 23.59.

Lisäohjeita aiheesta

...