Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Verkossa on käytettävissä kaikki Metropolian julkiset palvelut sekä internetiininternetiin vierailijaverkon palvelut. Verkosta ei ole pääsyä Metropolian sisäisiin palveluihin.

...