Ohessa maksullisen koulutuksen moduulin käyttöohjeet työpöydittäin. Ohjeita päivitetään jatkokehityksen myötä. Huom. Ohjeisiin on päivitetty uuden Maksullinen 2.0.x toiminnallisuuksien ohjeistus.
  • No labels
You must log in to comment.