Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

RIKE

 Miten toteutukselle tai opintojaksolle annetaan koulutusmuototieto, että kohdennuksen voi tehdä?

Kohdennus tehdään verkostolle, ei opintojaksolle eikä toteutukselle. Toteutukselle ja opintojaksolle sitten kiinnitetään verkostoja.

 Verkoston tiedoissa näytti olevan valintana valinnanvapaus ja opintosuunnitelmataso tms. Mitä tarkoittaa käytännössä tuo opintosuunnitelmataso?

Karkeasti sanottuna tarkoittaa, että korkeakoulut ovat tehneet opetusyhteistyösopimuksen, että esim. jokin yhdessä suunniteltu opintojakso tarjotaan vain yhdessä korkeakoulussa.


AHOT

P+

  • No labels
You must log in to comment.