Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

  14.10.2020

Peppi-järjestelmäkokonaisuuteen on tullut tarve kehittää toimintoja, jotka jotka vastaavat entistä paremmin jäsenkorkeakoulujen ja toimintaympäristön muuttuviin tarpeisiin. Peppiä käyttävissä korkeakouluissa on yhdessä määritelty, millaisia uusia toiminnallisuuksia ja vanhojen toiminnallisuuksien parantamisia em. aihekokonaisuuksien mahdollistaminen vaatii. Tarpeita on toteutettu keväällä 2019 alkaneessa RAP+ projektissa. RAP+ projektin toteutuksen kohteiden aihealueet on jaettu osaprojekteiksi:

 


Ristiinopiskelun kehittäminen (RIKE)

Tämä aihealue sisältää toiminnallisuuksia (suurimmaksi osaksi integrointeja/rajapintoja) samaan aikaan kehitettävään kansalliseen ristiinopiskelupalveluun. Tämän lisäksi aihealue sisältää toiminnallisuuksia Pepin käyttöliittymiin/raportteihin, jotta ristiinopiskelukokonaisuudesta saadaan toimiva kokonaisuus Peppi-korkeakoulujen ja kansallisen palvelun kanssa.Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Tämä aihealue sisältää pääosin nykyiseen palveluun liittyviä parannuksia, jotta AHOTointi saadaan jouhevammaksi sekä opiskelijan että hallinnon näkökulmasta.PerusrekisteriPlus (P+)

Tämä aihealue sisältää toiminnallisuuksia, jotka mahdollistavat Pepin perusrekisteriosion käyttöönoton laajemmin yliopistosektorilla. Tämä aihealue sisältää myös toiminnallisuuksia ammattikorkeakoulusektorille (esim. opiskeluoikeusjaksot)

 

Esittely

Uusien toiminnallisuuksien esittely tehdään osaprojekteittain perjantaina 30.10. kello 9 - 14

·       9 - 10: RIKE

·       10 - 11: AHOT

·       11 - 12: Lounas

·       12 - 13: P+

 

Osallistumislinkki

https://cscfi.zoom.us/j/61443337235


Esittelyn nauhoitteet

Tietoturvasyistä videot tallennetaan konsortion teemaryhmien Wiki-työskentelyalueelle. Korkeakoulujen Peppi-työskentelyyn osallistuvilla henkilöillä on pääsy Peppi-konsortion Wikiin. Linkki videot sisältävälle sivulle: Peppi ohjeet - konsortion tuottamat

Kohderyhmä

 

·       Korkeakoulujen teemaryhmien jäsenet, Peppi-pääkäyttäjät, Pepin osa-alueiden prosessien toiminnalliset vastuuhenkilöt. Tilaisuuteen mahtuu 500 osallistujaa.

·       Tilaisuus nauhoitetaan. Nauhoite lisätään Peppi-konsortion wiki-alueelle, josta se on ladattavissa korkeakoulujen sisäiseen käyttöön.

·       Korkeakouluja ohjataan hyödyntämään ensisijaisesti tätä esittelyä tai siitä saatavaa nauhoitusta omissa esittelyissä ja perehdytyksissä.


Uusien toiminnallisuuksien ohjeet

 

Uusista toiminnallisuuksista valmistellut ohjeet löytyvät Peppi-konsortion ylläpitämistä Peppi-ohjeista https://wiki.metropolia.fi/x/DuieCg. Ohjeet ovat osittain vielä työn alla, ne valmistuvat RAP+projektin aikana, marraskuun loppuun mennessä.


Lisätietoja

Projektipäällikkö Emilia Tietäväinen emilia.tietavainen@csc.fi

Tilaisuudessa esitetyt kysymykset ja vastaukset löytyvät täältä: https://wiki.metropolia.fi/x/w6qtCw

Tervetuloa tutustumaan Pepin uusiin toiminnallisuuksiin!

  • No labels
You must log in to comment.