Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Läsnä

 

Muistio

Skype klo 13.00 - 13.51

 Käyttöönoton kiireelliset korjaukset

 • Käytiin läpi releaset .2.0.23 ja aiemmat
 • Opintoja ei voi lisätä HOPSiin jos opinto löytyy jo toiselta suuntautumiselta
  • Päivi testannut 12.5. - OK  (korjattu versiossa 2.0.22)
 • Ohjaajan tekemät merkinnät eivät näy opiskelijalle (METRO-515), laitetaan uusi Hello-tiketti jo laitettujen viestien korjaamiseksi, joista puuttuu opiskelija vastaanottaja

  • Ei tule enää uusia virheitä - selvityksessä vielä miten toimitaan niiden osalta joille virhe aiheutunut aiemmin.
  • Pyydetty hellossa updaten ajoa joka korjaa tilanteen.
 • Käytiin läpi versio 2.0.24
  •     * Opiskelija voi ilmoittautua useammalle saman opinnon toteutukselle.
  • Toteutuksen ilmoittautumiset -korjaus
  • Ehdotus alla:
  • Ehdotus todettiin hyväksi eli viedään toiminnallisuutta eteenpäin yllä olevan speksin mukaisesti.
  • A-L järjestää projektipäällikköpalaverin, jossa kootaan kaikki kiireelliset pienet korjaukset yhteen ja viedään kehitys sitä kautta eteenpäin.
 • Käytiin läpi versio 2.0.25 ja 2.0.26

Lisätilaukset

 • A-L on ylläpitänyt wikisivuilla lisätilausten tilannetta

Vuoden 2016 lisätilaukset, tilanne:

1. PPP-Peppi-ekosysteemin työpöytien lisäominaisuudet (717E1020062016) eli käppyrät
https://wiki.tamk.fi/x/k54qBQ
- On luvattu toimittaa ensi viikon alkuun mennessä loput ominaisuudet (Leena luvannut 3.5.17 Tamk/Eduix kokouksessa)

2. Rivit 6 ja 8, mockup-palaverit 7.4. pidetty, mikä on tilanne?

Lisätilauspaketti 1, v. 2017, tilanne:
- https://wiki.tamk.fi/x/p5xHBQ
- toukoukuun loppuun mennessä tulee asennusversioon 2.0.?
- [OMA-33] - OPS, OK ja OJ tietojen päivittyminen HOPS:lle ja suorituksille on kesken vielä

Lisätilauspaketti 2, v. 2017, tilanne:
- https://wiki.tamk.fi/x/qZxHBQ
- TAMK on priorisoinut

 • Metropolia tekee prioirisoinnin ensi viikolla

Pakin osalta 38 tekemättä (prioriteetti 3 - näytön kontrastit yms.). Kaikku muut Pakin osat tehty. Metropolialla demolla käytössä, päivitetään stagingiin. TAMKissa ajetaan viimeisimmät käyttöliittymäpäivitykset Porstuaan.

Käyttöliittymä uupuu vielä, PP:n (Ekholm) päätöksellä toteutetaan loppuun kun muut kriittiset asiat on toteutettu.

 

KV-liikkuvuustiedot

TAMKin KV-liikkuvuustietojen siirto suunniteltu toteutettavaksi VIRTA-aineistosta

  • TAMKilla ajettu liikkuvuustiedot VIRTAn liikkuvuustiedot
  • Jarmo kehittää integraatiota parhaillaan, toteutusaika toukokuu

Virtasiirto

 • Ajastettu siirto toteutettu (menee kerran päivässä VIRTAan Metropolia ja TAMKilla).
 • Puuttuu vielä
  • 5. Erikoistumiskoulutus (OPH -koodi opiskeluoikeudelle, lähdeorganisaatio toisen kk:n opiskelijalle)

  • 9. Tutkintolajisen suorituksen sisältyvyydet

  • 10. 3-lajisten suoritusten vienti VIRTAan ja sisältyvyys äitiopintoon

 • Tehty alias-dokumentointia VIRTA-aliaksiin ja muihin aliaksiin liittyen
 • Virtaan pitää jatkossa viedä opintojakojen englanninkieliset nimet (EMREX ja Puro tiedonsiirtoja varten)

Uusinta - ja korotustenttijärjestelmä

 • välikokeesta toimitettiin TAMKissa tehty ohje Katrille
 • Kojauksia edelleen
 • TAMKilla tuotannossa
 • Metropoliassa pidetty esittelyitä käyttäjille (opintosihteereitä)

 

Raportit

 • Raporttien korjaukset molempien organisaatioiden omiin järjestelmiin
  • Lisätilauksissa ollut yksittäisiä yhteisiä raportteja, ei vielä toteutettu
   • Ryhmän arvioinnit yms..
   • toteutuspäiväkirjaraportin parannukset
 • Tutkintotodistuksen kansilehti puuttuu Metropoliassa
 • Sisällöllisessä työryhmässä sovittu että viedään raporttimalleja kollektiivisesti työryhmän sivuille

Muut

 •  9.5.2017  kello 12-15 workshop hyväksiluku ja eAhot prosessin sujuvoittamista
 • OILI-tuontirajapintaaan mahdolliset tarvittavat muutokset selvitettävä, kun jatkossa hyväksytään myös HETUttomat mukaan (Hannele hoitaa).
 • Keskusteltiin opintohaun toiminnasta
  • Ristiinopiskelun projektin kautta versioon 2.3 tulossa muutoksia HOPSin toteutushakuun
  • Päivi vetää foorumia, jossa listataan opintohaun puutteita
  • Metropolian tuta-opiskelijat testanneet ja tehneet käyttäjätarinoita miten hakujen tulisi toimia opiskelijoiden näkökulmasta
 • Keskusteltiin ajoitusnäkymän pituudesta (nykyisin ilmeisesti sidottu OPSin suunniteltuun ajoitukseen?), käytännössä kuitenkin opiskelijoiden opiskelut venyvät pidemmälle mutta tällä hetkellä ajoitusta ei voi tehdä ohjeellisen ajoituksen jälkeen.
  • Tehdään palvelupyyntö
 • No labels
You must log in to comment.