Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

!!! Koodistojen aliaksien ylläpito on siirretty (1_2019) sisällöllisen ryhmän sivuille TÄNNE

 

Kootaan tänne kootusti Perusrekisterin ja liitännäisten tarvitsemia aliaksia.

Palvelu:

VIRTA = virta-aineiston generointi

OMA = Perusrekisteri

OMA-Intra = Yleisen työpöydän lisäpalvelut (Intranet-palvelut kuten tiedotteet, työtilat)

OMA-raportit = Perusrekisterin raportit, osa korkeakoulukohtaisia

YAH = Yliaikahakemus (TAMK)

MobilityOnline (MOBI) = kv-järjestelmä (Metropolia)

Tenttijärjestelmä = Uusinta- ja korotustenttipalvelu

Valmistumisjärjestelmä = käytössä Metropoliassa

ILMO = Läsnäoloilmoittautuminen Perusrekisterissä

Peppi = Suunnittelijan työpöytä

OILI = Jatkavien läsnäoloilmoittautuminen OILIn kautta

AHOT = Opiskelijan AHOT-väline (Metropolia/TAMK)accomplishmentTypeDetails

alias (konteksti)arvopalveluselite
virta.opintosuorituksenLuokittelu7 tai 8VIRTAKts. VIRTA-koodisto
virta.osasuorituksenLaji2-4VIRTA

Toteutuksen osan tarkentava tyyppi, joka ylimäärittää oletuslajin suorituskohtaisesti.

Osasuorituksen tarkentavan tyypin käyttö vaatii konfiguraation:

opettajan työpöydän liferayn system-ext.properties (studentregistry.show.sub.attainment.type.select=true)


attendance

alias (konteksti)arvopalveluseliteLisäyspvm/versio
virta.opiskeluoikeudenTila1-5VIRTA

Kts. VIRTA-koodisto

 
virta.ilmoittautumisenTila1-4VIRTAKts. VIRTA-koodisto. Ellei aliasta ole asetettu, viedään arvolla "1". 
defaultAbsenttrueOMA

Mikä kausista on oletuspoissaolokausi, sille merkitään ko. alias - käytetään opiskeluoikeudn mallipohjassa eli ei pakollinen

Jos alias käytössä, ko koodille tulee mallipohjassa arvo 2.

 
templateWeight1-N (esim. 2)OMA

Käytetään opiskeluoikeustuonnin mallipohjassa oletuskausimaksimien laskentaan eli OPSin kesto vuosina x annettu arvo. (esim. LÄ kaudelle voidaan antaa arvo 2). Ei millään tavalla pakollinen tieto. Esim. OPSin kesto 4 vuotta, aliaksen arvo 2, läsnäolomaksimiksi tulee 8.

HUOM! Jos alias käytössä, saapumisryhmää ei voi perustaa mallipohjan kautta ilman OPSia.

 
mobility.attendanceattending, completedOMA,MOBINäillä merkataan läsnäolokoodit mitä käytetään kun Mobilitystä tuotaville tehdään läsnäolorivit ->. "attending" ja "completed" arvoilla haetaan 
yah.attendance1trueYAHYliaikahakemus, lisätään normi+1 -läsnäolokoodeille (LÄ/1, PO/1) 
yah.attendance2trueYAHYliaikahakemus, lisätään yliaikaisuus -läsnäolokoodeille (LÄY) 
yah.forbiddentrueYAHYliaikahakemus, lisätään läsnäolokoodille, jolla ei ole oikeutta hakea yliaikaa. 
ilmoittautumisJarjestys1-NILMO, OILIJärjestys, missä järjestyksessä käytetään LÄ,LÄ1,LÄ2 (LÄY) kaudet, PO-kausissa samalla tavalla 
saaIlmoittautuatrueILMOKausityypille (esim. LÄ, PO) mikäli opiskelija saa ilmoittautua Perusrekisterissä tämän kauden tyypeille 
excel.attendancecompletedOMAMääritellään, mikä läsnäoloista asetetaan Excel-tuonnin yhteydessä päättymispäivän läsnäoloksi.Lisätty 2017_06_21
oili.ilmoittautumisenTila1 tai 2OMA, OILIKun jatkava opiskelija ilmoittautuu OILIn kautta läsnäolevaksi, lisätään alias läsnä-/poissaolokoodille, joka tallennetaan Perusrekisteriin. Esim. jos ilmoittautuu läsnäolevaksi, lisätään alias "1" läsnäolokoodeille "LÄ" ja LÄ/1 tai poissaolevaksi, lisätään alias "2" koodille PO.2.0.43

oiliDefaultAbsent

(virhetilanne)

1OMA, OILI

Alias lisätään poissaolokoodille POE.

Jos opiskelijan poissaolomaksimit ovat täynnä ja jostakin syystä pystyy silti ilmoittautumaan OILIn kautta poissaolevaksi, tallentuu poissaolokoodiksi POE. Samalla opiskelijaoikeuden tarkenteeksi lisätään koodi, jolla on alias "oiliAttendanceLimitExceeded" arvolla "true".

2.0.43

oiliDefaultAttending

(virhetilanne)

1OMA, OILIJos opiskelijan läsnäolomaksimit ovat täynnä ja jostakin syystä pystyy silti ilmoittautumaan OILIn kautta läsnöäolevaksi, tallentuu läsnäolokoodiksi koodi, jolla on tämä alias. Samalla opiskelijaoikeuden tarkenteeksi lisätään koodi, jolla on alias "oiliAttendanceLimitExceeded" arvolla "true".2.0.43

 

degreeprogrammes

alias (konteksti)arvopalveluseliteLisäyspvm/versio

virta.erikoistumiskoulutusKoodi


Esim. 011VIRTA

Kts. Erikoistumiskoulutusten julkinen luettelo

Kts. VIRTA-koodisto

Alias voidaan kirjata koulutusohjelmalla tai sen suvalle

 

 

Tarkennus lisätty 30.8.2018

unitEsim. 123456OMA-mallipohjat

Ei pakollinen. Vaikuttaa opiskeluoikeuden mallipohjan automatiikkaan, jolla OPSilta käydään hakemassa koulutusmuoto/tutkinto-ohjelma. Perusrekisterin koodistossa täytyy lisätä koulutusmuodoille ja tutkinto-ohjelmille alias "unit" ja arvoksi yksikköpalvelussa/organisaatiopuussa olevan vastaavan koulutusmuodon/tutkinto-ohjelman yksikön id.

Tutkinto-ohjelmat ovat perusrekisterissä koodistossa degreeprogrammes ja koulutusmuoto koodistossa educationType

 

 

lisätty 2018_1
degreeCertificate:fi

Esim. "Ajoneuvotekniikan"

Esim. "Koneautomaation"

OMA-raportit

Tutkintotodistus (korkeakoulukohtainen)

Aliaksen arvoksi tulee todistukseen sopiva taivutusmuoto koulutusohjelman ja suuntautumisvaihtoehdon nimistä.

 
degreeCertificate:en

Esim.

"Degree Programme in Vehicle Engineering"

OMA-raportit

Tutkintotodistus (korkeakoulukohtainen)

Vastaava kuin yllä, mutta englanninkielistä todistusta varten

 
Jos aliaksen jättää lisäämättä, käytetään koodin nimeä sellaisenaan, eli koodin nimeä ei tarvitse kopioida aliakseen jos se kelpaa suoraan todistukseen.
 


degrees

alias (konteksti)arvopalveluselite
degreeCertificate:fiEsim. "liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon"OMA-raportit

Tutkintotodistus (korkeakoulukohtainen)

Aliaksen arvoksi tulee todistukseen sopiva taivutusmuoto tutkinnon nimestä.

degreeCertificate:enEsim. "the field of Business Administration"OMA-raportit

Tutkintotodistus (korkeakoulukohtainen)

Vastaava kuin yllä, mutta englanninkielistä todistusta varten

Jos aliaksen jättää lisäämättä, käytetään koodin nimeä sellaisenaan, eli koodin nimeä ei tarvitse kopioida aliakseen jos se kelpaa suoraan todistukseen.


 

education (alimman tason koodit)

alias (konteksti)arvopalveluselite
Kun opiskeluoikeudelle lisätään Koulutusluokituskoodi, tallentuu näiden aliaksen mukaan tutkintonimike, tutkinto ja koulutusala
okmOhjauksenAla1-12OMA/VIRTAOKM ohjauksen ala
degreeTitleEsim. 546OMA/OMA-raportit

viittaus tutkintonimikkeeseen (degreeTitle-koodisto)

degreesEsim. 531OMA/OMA-raportit

viittaus tutkintoon (degrees -koodisto)

Tämän aliaksen avulla saadaan selville koulutusluokituksen vastaavuus degrees-koodiston kanssa, jotta siellä määritelty tutkinto voidaan näyttää todistuksessa.


educationLevel

alias (konteksti)arvopalveluseliteLisäyspvm/versio
degreeyesPeppi

Määritellään, mitä valintoja esitetään opintosuunnitelmissa (alias – degree : yes) sekä

miten ne rajautuvat, kun valitaan Koulutuksia.

23.8.2018

Versio 2.2 (amk)

non-degreeyesPeppi

Määritellään, mitä valintoja esitetään erillisissä opintokokonaisuuksissa (alias – non-degree : yes)

sekä miten ne rajautuvat, kun valitaan Koulutuksia.

23.8.2018

Versio 2.2 (amk)


educationType

alias (konteksti)arvopalveluseliteLisäyspvm/versio
virta.opiskeluoikeudenTyyppi1-19VIRTAKts. VIRTA-koodisto 
virta.opiskeluoikeudenLuokittelu1-7VIRTAKts. VIRTA-koodisto 
virta.lasnaolokaudettrueVIRTA

Jos asetettu arvoon true, virtaan viedään läsnäolokaudet, muuten ei.

 
virta.opintosuorituksenLuokittelu1-15VIRTAKts. VIRTA-koodisto 
levelOfStudy

firstCycle

secondCycle

OMA-raportit

Tätä käytetään DiplomaSupplementissa, jos kyseessä alempi kk-tutkinto

Tätä käytetään DiplomaSupplementissa, jos kyseessä ylempi kk-tutkinto. Lisäksi opintosuoritusotteen ja tutkintotodistuksen liitteen englanninkielinen opinnäytetyön nimen otsikon muoto lukee tätä tietoa eli jos arvo "secondCycle", tulostuu otsikoksi Master's Thesis Title", muulloin Bachelor's Thesis Title"

 

Tarkennus lisätty 7.3.2018 (HH)

kota.koulutustyyppi1,2 tai 6OMA-raportitKäytetään Opinnäytetyöt -raportissa (OKM:n tilasto) 
virta.koulutusAste1 tai 3VIRTASaapuvan vaihto-opiskelijan koulutusmuodoillaHuom
ilmoittautuminenPerusrekisteristatrueILMOTämän koulutusmuodon opiskelijat voivat tehdä läsnäoloilmoittautumisen Perusrekisterissä 
eiOikeuttaPoissaoloontrueILMOTämän koulutusmuodon opiskelijat eivät voi ilmoittautua poissaolevaksi 
ilmoittautuminenOilistatrueILMO, OILITämän koulutusmuodon opiskelijat eivät voi tehdä läsnäoloilmoittautumista Perusrekisterissä vaan tekevät ilmoittautumisen OILI-palvelun kautta 
mobility.opiskelijavaihdonLuokitusaMOBIKäytössä Metropolialla (vain lähteville vaihto-opiskelijoille): mobility.opiskelijavaihdonLuokitus = “a” Jos koulutusmuodolla ei ole Mobility-aliasta niin tulkitaan nuorten vaihdoksi (luokitus tyhjä).Lisätty 2018_1 (ML)
unitEsim. 123456 

Ei pakollinen. Vaikuttaa opiskeluoikeuden mallipohjan automatiikkaan, jolla OPSilta käydään hakemassa koulutusmuoto/tutkinto-ohjelma. Perusrekisterin koodistossa täytyy lisätä koulutusmuodoille ja tutkinto-ohjelmille alias "unit" ja arvoksi yksikköpalvelussa/organisaatiopuussa olevan vastaavan koulutusmuodon/tutkinto-ohjelman yksikön id.

Tutkinto-ohjelmat ovat perusrekisterissä koodistossa degreeprogrammes ja koulutusmuoto koodistossa educationType

 

 

 

evaluationScaleFiveStep

alias (konteksti)arvopalveluselite
highestGradetrue/falseTenttijärjestelmätrue, mikäli ko. arvosanaa ei voida korottaa korotustentillä
virta.arvosanaHYV, 1-5VIRTAEllei koodia asetettu viedään suorituksen arvosanan koodiavain sellaisenaan, aseta siis vain poikkeustapauksille (esim "S" -> "HYV").

 

exchangeDirection

alias (konteksti)arvopalveluselite
mobilityIN,OUTMobilityOnline-integraatioLiikkuvuuden suunta

 

exchangePeriodType (alimman tasdon koodeille)

alias (konteksti)arvopalveluselite
mobilityIdxxxMobilityOnline-integraatio

Listataan mitkä Mobilityn tunnisteet vastaavat kansainvälistä harjoittelua ja mitkä opiskelijavaihtoa.

 

exchangeProgramme

alias (konteksti)arvopalveluselite
mobilityIdxxxMobilityOnline-integraatioMitkä Mobilityn tunnisteet vastaavat mitäkin vaihto-ohjelmaa 

 

funding 

alias (konteksti)arvopalveluseliteVersioLisäyspvm/versio
virta.rahoitus1-5VIRTA

Kts. VIRTA-koodisto

Käytetään, jos koodiston koodiarvo eri kuin VIRTAssa

  
tuitionRequiredtrueOMALisätään koodille, jota käytetään lukuvuosimaksuvelvollisilla. Tällöin tulee Läsnäolotietoihin näkyviin maksun tila -kentät.2.210.1.2018

 

graduationDates (alimman tason koodille)

alias (konteksti)arvopalveluselite
lastEnrollmentDayesim. 19.5.2017ValmistumisjärjestelmäAsetetaan viimeisin valmistumisen anomispäivä valmistumisjärjestelmää varten

 

language 

alias (konteksti)arvopalveluseliteLisäyspvm/versio
oili.asiointikieli1-3, 9OMAOILI-tuonnissa asiointikielen arvot ovat 1, 2, 3 tai 9. Aliaksella mapataan kielikoodistosta vastinparit.2.0.35

 

offices

alias (konteksti)arvopalveluselite
municipalityesim. "Helsinki"OMA-raportitVoidaan käyttää tietyissä raporteissa, mm. opiskelutodistus
municipalityCodeEsim. 837VIRTAKuntakoodi
resource-officeesim. "BULE"TenttijärjestelmäResurssivarausvälineen ko. toimipistettä vastaava koodi
allocation"yes"OMA-IntraYleisen työpöydän tiedotusten kohdennuksessa käytettävä tieto. Jos on tämä alias niin toimipiste tulee valittavaksi esim. tiedotteen kohdennusvaihtoehdoksi.
office:idEsim. "7"OMA + OMA-Intra

OMA: Mallipohjan yhteydessä saapumisryhmän luonnissa käytettävä kytkentä. Eli kytketään Perusrekisterin toimipistekoodisto ja Organisaatiopuun (vanha Pepin koodisto) toimipistekoodisto yhteen tällä aliaksella. Aliasta ei tarvita, jos Perusrekisterin ja Organisaatiopuun toimipistekoodiston koodit täsmäävät.

OMA-intra: Yleisen työpöydän tiedotusten kohdennuksessa käytettävä tieto. Viittaus organisaatiopuun toimipisteen ID:hen. Henkilöt (henkilökunta) on liitetty tuohon puun haaraan joten tällä linkitetään Perusrekisterin toimipistekoodi organisaatiopuun vastaavaan toimipistekoodiin (ts. eri koodisto).


placeOfAccomplishmentType (alimman tason koodeille)

alias (konteksti)arvopalveluseliteLisäyspvm/versio
virta.kotimainentrueVIRTAKäytetään kun etsitään suorituspaikan tyyppiä hyväksiluvuissa. Ensin katsotaan onko tämä alias, jonka jälkeen etsitään löytyykö organisaation 5-numeroista Tilastokeskuskoodia 
virta.suorituspaikkaEsim. 41VIRTA

Käytetään jos ei löydetä kotimaisen organisaation 5-numeroista koodia

Kts. VIRTA-koodisto

 
naytaOpiskelijalleAhot"true"AHOTks. määrittely - Alias kertoo näytetäänkö kyseinen suorituspaikan tyyppi opiskelijalle AHOT-hakemuksessa (tuleeko opiskelijalle valittavaksi ollenkaan)2.0.44-68 / 2.2 2018_01
organisaatioAHOTesim. organization_national/AMKAHOTks. määrittely - Alias määrittää mistä organisaatiokoodiston haarasta aurocomplete hakee organisaatioita (vaikuttaa sekä opiskelijan että hyväksilukijan käyttöliittymään). Mikäli aliasta ei ole, haetaan koko organisaatiokoodistosta.2.0.44-68 / 2.2 2018_01

 

studyEntitlementQualification

alias (konteksti)arvopalveluselite
virta.opiskelunaikainentrueVIRTAJos asetettu pätevyydelle niin pätevyys viedään jo ennen valmistumista virtaan (normaalisti vasta valmistumisen jälkeen). Poista alias jotta sitä ei huomioida.
degreeTitle531OMA-raportitPätevyys sairaanhoitaja (AMK) :lle tutkintotodistusta ja DS:ää varten lisätutkinnon suorittamisesta. Esim. Terveydenhoitaja suorittaa samalla sairaanhoitajan tutkinnon. Vaatii myös koodiviittauksen (kts kohta Koodiviittaukset)

 

studyEntitlementSpecifier (alimman tason koodeille)

alias (konteksti)arvopalveluseliteLisäyspvm/versio
virta.opiskeluoikeudenLuokittelu1-NVIRTA

Voidaan määrittää erilaiset poikkeuscaset kuten avoimen väylän kautta tulleet

Kts. VIRTA-koodisto

 
virta.opintosuorituksenLuokittelu1-NVIRTA

Voidaan määritellä vielä tarkemmin jos tämän tagin opiskelijoiden suoritukset halutaan luokitella extrakategoriaa

Kts. VIRTA-koodisto

 
partnerNameEsim. Fachhochschule HannoverOMA-raportitVoidaan tulostaa DS-pohjaan, mikäli tämän koodin tyyppi on doubleDegree  
degreeEsim. Bachelor of EngineeringOMA-raportitVoidaan tulostaa DS-pohjaan, mikäli tämän koodin tyyppi on doubleDegree 
oiliAttendanceLimitExceededtrueOMA, OILIJos opiskelija jostain syystä pystyy OILIn kautta ilmoittautumaan läsnä-/poissaolevaksi, vaikka kausimaksimit ovat täynnä, tallentuu tällä aliaksella oleva tarkenne automaattisesti ko. opiskelijalle. Kyseessä siis virhetilanne, että ylittänyt kausimaksimit.2.0.45


Koodiviittaukset

Pätevyydet

Viittaus koodistostaViittaus koodistoonPalveluSelite
studyEntitlementQualificationdegreeTitle tai educationTypeOMA

Esim. pätevyydelle iq lisätään tutkintonimike Sosionomi (AMK)

Esim. täydennyskoulutuksesta saatavalle pätevyydelle koulutustyyppi "Täydennyskoulutus"

Toimipisteet

Viittaus koodistostaViittaus koodistoonPalveluSelite
officesofficesOMAToimipiste kytketään itseensä tai toiseen toimipisteeseen sen mukaan, mitä halutaan näkyvän opiskeluoikeuden Toimipiste -kentässä

 

Koulutusohjelmien tunnisteet suunnittelijan työpöydän organisaatiopuussa

 

TunnisteArvoPalveluSelite
degreeProgramme:winha:idPerusrekisterin degreeprogrammes -koodiston koulutusohjelman koodiarvoPeppiPerusrekisterissä ja Pepin suunnittelupuolella on eri koodisto koulutusohjelmilla. Kun luodaan saapumisryhmää mallipohjan kautta ja mallipohjaan valitaan koulutusohjelma Perusrekisterin koodistosta, palvelu tarvitsee "yhteyden" näiden kahden eri koodiston välillä eli tarkistaa suunnittelupuolelta, että sieltä löytyy ko. Perusrekisterin koodistoon viittava tunniste.

 

 

  • No labels
You must log in to comment.