Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Alla kuvattuna miten AHOTin organisaatioiden haku on määritelty

Koodisto johon aliakset laitetaan:

  • placeOfAccomplishmentType ja sen alle oleville koodeille lisätään ao. aliaksia

Aliakset:

  • naytaOpiskelijalleAhot
    • arvo "true" tai ei laiteta aliasta ollenkaan mikäli kyseista suorituspaikan tyyppiä ei haluta näyttää opiskelijalle ollenkaan
  • organisaatioAHOT
    • arvo esim. organization_national/AMK
    • alias määrittää mistä "organization" koodiston haarasta autocomplete hakee organisaatioita

 

Organisaation autocompletehaun parannus opiskelijan sekä hyväksyjän käyttöliittymässä

Ennen organisaation valintaa tulee olla organisaation tyypin valinta, jonka perusteella tehdään organisaation valinta alla kuvatulla tavalla. Käyttäjältä kysytään oppilaitostyyppi koodiston placeOfAccomplishmentType mukaisesti (vain aktiiviset) rajataan opiskelijanäkymään em. koodeja myös omalla aliaksella esim. alias ”naytaOpiskelijalleAhot” -> arvo true. Jos ei ko. aliasta niin ei näytettäisi. Ko. koodistoon lisätään aliakset (organisaatioAHOT), joilla kerrotaan mistä organisaatiokoodiston haaroista seuraava kohta eli organisaatioiden haku tehdään (ei haeta menneitä koodeja paitsi plussalla). Esimerkki placeOfAccomplishmentType->AMK-koodille laitetaan aliakset naytaOpiskelijalleAhot -> true organisaatioAHOT-> organization_national/AMK

Esimerkiksi jos opiskelija valitsee organisaation tyypiksi ”Toinen ammattikorkeakoulu” (koodi AMK) niin seuraavaan kenttään (organisaatio) autocompletehaku kohdistuu vain haaraan organization_national -> AMK (joka siis sisältää vain kaikki kotimaiset ammattikorkeakoulut. Jos aliaksena on organisaatioAHOT-> organization_national niin haetaan kaikista ko. koodiston alla olevista haaroista.

Samoin esim. ulkomaisten oppilaitosten kohdalla voidaan kohdistaa organisaation haku eri aliaksilla useaan haaraan (placeOfAccomplishmentType->ULK -koodille): naytaOpiskelijalleAhot -> true organisaatioAHOT ->organization_mobility organisaatioAHOT-> organization_foreign Eli organisaation autocompletehaku kohdistuisi vain noihin kahteen haaraan

Hyväksyjän käyttöliittymässä (nykyinen käyttöliittymä joka näkyy mm. opettajalle): Näytetään aina kaikki organisaation tyypit jotka eivät ole vanhennettuja (ei tutkita aliasta ”naytaOpiskelijalleAhot” kuten opiskelijan käyttöliittymässä). Organisaation haku autocompletessa tutkitaan organisaation tyypin aliasta (organisaatioAHOT) kuten opiskelijalla eli pyritään etsimään oikeat organisaatiohaarat kuten opiskelijalla. Mikäli ko. aliasta ei ole tallennettu ko. organisaatiotyypille niin haku tulee kohdistua koko organisaatiopuuhun (kuten nykyisin). Ts. toimijoilla, joilla ei ole käytössä uusi AHOT-väline (ja ei ole tallennettuna siksi aliaksiakaan), hyväksilukumodaali toimii kuten nykyisin. Hyväksyjän käyttöliittymässä + -etuliitteellä tapahtuva autocompletehaku tulee kohdistua aliaksista riippumatta samoihin organisaatiohaaroihin kuin nykyisin (plussalla voisi siis ohittaa aliasmäärittelyn). Plus-etuliitehaku ei saa olla käytettävissä opiskelijan käyttöliittymässä

 

  • No labels
You must log in to comment.