Opettajan työpöydän toimintoja käytetään opintojen suunnitteluun ja toteutukseen, suoritusten arviointiin sekä opiskelijoiden ohjaukseen.

Jokainen korkeakoulu voi räätälöidä työpöydän yleisilmettä ja sisältöelementtejä, kuten portletteja, kieleistystä, palvelujen näkyvyyttä työpöydän eri sivuilla tai linkkejä korkeakoulun omiin palveluihin ja liitännäisiin. Peppi-sivujen ylläpidosta vastaa korkeakoulun Peppi-Liferay-pääkäyttäjä.

Sisältö

Linkit erillisten moduulien ohjeisiin

eAHOT - käsittelijän ohjeet

Ristiinopiskelu - opettajan ohjeet

Tenttipalvelu - opettajan ohjeet

You must log in to comment.