Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tulostus, kopiointi ja skannaus

Monitoimilaitteilla voi tulostaa ja kopioida maksullisesti sekä skannata ilmaiseksi.

Käyttäjätunnukseen yhdistettävän kopiokortin ja arvoa sille voi hankkia kirjastoista.

Käyttäjätunnukselle voi ladata arvoa myös verkkopankkitunnusten avulla.

Monitoimilaitteiden sijainti toimipisteittäin

...