Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tietohallinnon sisäisiä asiakkaita ovat opiskelijat ja henkilökunta - ulkoisia yhteistyökumppanimme.

Mission and StrategyIT Services' Activities