Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Etäopetustilaa käytetään yhdistämällä tilan opettajanpisteellä oleva USB-kaapeli omaan työasemaan. Tämän jälkeen valitaan äänilaitteeksi kaapelin kautta tarjolle tullut haluttu laite. Tiloissa on tarkemmat ohjeet laitteiden valintaan (ohjeet tulossa kesällä 2019).


Seuraavista Myllypuron tiloista löytyy varusteet etäopetukselle. Huomio, että jaettavissa tiloissa toiminallisuus on vain päätilassa!

...