Child pages
 • Teemahaastattelu - 19.1.2012 - Vaatetuksen koulutusohjelma
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

KOULUTUSVASTAAVA LEENA JUNTUSEN JA LEHTORI SYLVIA KUUTAMAN HAASTATTELU, VAATETUSALAN KOULUTUSOHJELMA, METROPOLIA (TIKKURILAN TOIMIPISTE)

Tapasimme Metropolian vaatetusalan koulutusohjelman edustajat Tikkurilassa 19.1.2012. Tarkoituksena oli keskustella uuden oppimiskanavan tuomista mahdollisuuksista vaatetusalan koulutusohjelmassa. Paikalla olleet koulutusvastaava Leena Juntunen sekä harjoitteluuista vastaava lehtori Sylvia Kuutama kertoivat koulutusohjelman työelämäkäytänteistä. Tapaamisessa ilmeni mm. seuraavaa:

 • Opinnäytetyöt ovat miltei aina salaisia
  • opinnäytetyöt julkaistaan kahden vuoden viiveellä, näin asiakkaan liikesalaisuus ei paljastu
 • Metropolia on Suomen ainoa alan koulutusta tarjoava oppilaitos
  • aloituspaikkoja saatetaan vähentää, mikä on sääli, sillä työtä riittää
  • viimeksi aloitti 24 nuoriso- ja 14 aikuispuolella
 • Verkostot työelämään ovat hyvät
  • toimii mm. opettajien ja alumnien kautta
 • Maine on helppo menettää alalla

Vaatetusala asettaa hankkeen ajamalle avoimuuden periaatteelle uusia haasteita. Hanketiimi lupasi pohtia mallia, miten myös vaatetusala saataisin mukaan jollain tasolla.

 • Voisiko Reitittimen kehittämä palvelu toimia myös työharjoitteluiden foorumina?
  • tiedon pitäisi kuitenkin olla rajoitettua
  • yrityskumppanit odottavat tietynlaista tasoa ja ennakkovalikointia
 • toiveena olisi työelämälähtöinen foorumi, jossa olisi kuitenkin tietyt rajoitteet
 • Opiskelijat voisivat vapaasti esitellä omaa osaamistaan, kunhan se ei rikkoisi liikesalaisuuksia
  • Portfolio voisi olla tarpeellinen monille


­

You must log in to comment.