Error CSS Stylesheet macro - URL 'http://users.metropolia.fi/~m0702799/reititin/graffa/harmaa_ylatausta.jpg' is not on the allowlist. If you want to include this content, contact your Confluence administrator to request adding this URL to the Allowlist.

Julkaisut

Reititin-hankkeessa tuotetaan erilaisia julikaisuja hankkeen tematiikkaan ja toimintaan liittyen.
Tällä sivulla suunnitellaan julkaisuja avoimesti ja esitellään valmiit tuotokset.

VALMIIT JULKAISUT

 

Hankkeen loppujulkaisu
Reittejä työelämän murroksessa
Toim. Päivi Keränen, Risto Säntti, Matti Rantala ja Anna-Maria Vilkuna

Reitteja_web.pdf

Hankkeen loppujulkaisu kokoaa yhteen ammattikorkeakouluväen, opiskelijoiden, yrittäjyyden, yritysten ja aluekehittäjien näkemyksiä työelämän muutoksesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Julkaisu jakautuu neljään osaan, joissa työelämän murrosta ja sen kohtaamisen tematiikkaa tarkastellaan eri kulmista: asiantuntijuuden kehittymisen, uusien vuorovaikutuskeinojen, työelämäläheisen pedagogiikan ja hanketyön tarjoamien mahdollisuuksien kautta.

Kartta, kompassi ja kalenteri -
Projektiarvioinnin opas

Toim. Leena Björkqvist

Lue näköisversio tästä
Opas PDF-muodossa: Arviointiopas_web.pdf

Opas on ammattikorkeakoulukentässä tapahtuvan hanketyön itsearviointiopas. Opas esittelee projektiarvioinnin 3x3-mallin, jonka avulla arviointi voidaan sisällyttää hankkeen toimintaan hankkeen alusta sen loppuvaiheeseen, eli hankkeen tulosten ja hyödyntämismallien arviointiin saakka. Opas sisältää myös työkalupakin arviointitiedon hankkimista varten.

Somepentujen käsikirjan englanninkielinen versio
The Junior Woodchuck Guide to Social Media
Toim. Aleksandra Meyer ja Tuomas Korkalainen

Somepennut_eng_web.pdf

Mikrokirja kokoaa käytännön kokemuksia sosiaalisen median käytöstä rekrytoinnissa ja verkkoläsnäolon rakentamisesta. Julkaisu on päivitetty ja lyhennetty versio Somepentujen käsikirja -mikrokirjasta, jonka hanke julkaisi 2013.

 

 

 

Toiminta kansainvälisissä verklostoissa

Toiminta kansainvälisissä verkostoissa, Kulttuurialan kurssikokeilu 2012-2013

Toiminta kansainvälisissä verkostoissa -opintojaksolla tehty kurssijulkaisu, joka koostuu kuudesta mielenkiintoisesta asiantuntija-artikkelista. Kurssikokeilun toteutuksesta vastasi Reititin - opinnoista työelämään -hanke.

  • Artikkelikokoelma

Somepentujen käsikirja, 2013, Tuomas Korkalainen (toim.)

Käytännön kokemuksia sosiaalisen median käytöstä rekrytoinnissa ja
verkkoläsnäolon rakentamisesta. Tämä mikrokirja sai 2013 ELY-keskuksen Vuoden innovaatio -palkinnon.

  • Mikrokirja

Thesis Work in a Cloud Environment - Case PROksi

Hankkeen julkaisu Bacaun SMART 2013 -konferenssiin. Kokemuksia ensimmäiseltä PROksi-lukuvuodelta.
 

 

  • No labels
You must log in to comment.