Child pages
  • Konsultointi - Timo Raatikainen - 7.11.2011
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Konsultointi 20.1.2012 (puhelinkeskustelu)

Kun on selvinnyt, ketkä opiskelijat ja opinnäytetyönohjaajat ovat varmasti tulossa mukaan hankkeeseen,Timo Raatikainen suosittelee käymään jokaisen henkilön kanssa yksitellen tarkasti läpi, millaisia oppimis- ja koulutustarpeita kullakin on. Tämän jälkeen koulutus suunnitellaan nimenomaan näiden ihmisten tarpeita vastaavaksi. Jos näin ei tehdä, riskinä on, että koulutus koetaan "ylimääräisenä" eikä siihen osallitumiseen löydykään keneltäkään aikaa. Mukaan tuleville voi esimerkiksi tehdä kyselyn, millaisia välineitä he tällä hetkellä hallitsevat. Tiivistä yhteistyötä kannatta tehdä opinnäytetyönohjaajan kanssa. Koulutusohjelmien omiin kokouksiin kannattaa osallistua, mikäli mahdollista ja kartoittaa opettajien oppimis- ja koulutustarpeita tätä kautta.

Etäkoulutuksia voi toteuttaa Raatikaisen mukaan hyvin seuraavilla ohejlmilla: Lync, skype, Adobe Connect. Raatikainen heitti myös ajatuksen siitä, jos jo ensi syksyn Tietotekniikan perusteet -kurssiin sisällyttäisi blogialustaan ja googledocsiin liittyvää koulutusta sekä jonkinlaisen some-pläjäyksen. Sovimme Raatikaisen kanssa, että tähän palataan keväämmällä.

Konsultointi

Haastateltava: Lehtori Timo Raatikainen, kulttuurialan E-oppimisen ja -tuen tiimin vetäjä
Haastattelijat: Irene Alsti-Lehtonen, Markku Tähtinen, Tuomas Korkalainen
Paikka & aika: TaVi-talo 7.11.2011 klo 10.10 – 11.00

Timo esitteli Maharaa, joka pilotoitiin Metropoliaan vuonna 2010. Hän esitti tämän yhtenä varteenotettavana alustana Reitittimelle. Esittelimme Timolle myös oman alustaideamme, mikä näytti hänestä hyvältä. Timo mietti kuitenkin, voiko riskinä olla, että opiskelija kieltäytyy laittamasta opiskelutuotoksiaan Metropolian ulkopuolella olevalle alustalle. Opiskelijaa ei voi myöskään pakottaa käyttämään mitään ammattikorkeakoulun ulkopuolista alustaa. Mahara.metropolia.fi -sivustolle kirjaudutaan Metropolian tunnuksilla, mikä on toinen alustan etu.

Maharan käyttömahdollisuudet ovat laajat; siihen voi upottaa syötteitä eri lähteistä, kuten googlen eri palveluista. Lisäksi siellä saa määriteltyä käyttöoikeuksia, luotua CV:n ja lähetettyä salaisen linkin vaikka suoran työnantajalle..
Timo Raatikainen ja Sonja Merisalo ovat järjestäneet tähän liittyen jo alustavia koulutuksia (muiden koulutusten yhteydessä), ja suunnittelevat kyllä koulutukset tarpeiden mukaan opettajille ja opiskelijoille. Timo arvioin mukaan heille tarkoitettuun koulutukseen ei menisi 2h enempää aikaa. Myös työelämälle suunnatut koulutukset he ovat valmiit suunnittelemaan tarpeidemme mukaisiksi.

  • No labels
You must log in to comment.