Child pages
 • Kick-offin antia
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Reititin kick-offin antia

Kick-off jakaantui kolmeen eri osuuteen. Tilaisuus alkoi projektipäällikkö Matti Rantalan pikaisella hanke-esittelyllä. Matin jälkeen ääneen pääsi Teemu Arina, jonka virikepuheenvuoro käsitteli pilvioppimista, uutta teknologiaa sekä työtapojen muutoksia. Arinan puheenvuoro herätti toivotusti keskutelua ylöisössä. Erityisesti keskustelu työnkuvista puhututti tilaisuuden jälkeenkin. 

kuvat: Susanna Snellman, Tuomas Korkalainen

Teemu Arinan esitys Kick-offissa

Virikepuheenvuoron ja kahvin piristämänä siirryttiin ryhmätöihin. Tilaisuuden osallistujat jakautuivat kolmeen pienryhmään, jossa päästiin ideoimaan tulevaa palvelua. Myös nimiehdotuksia heitettiin ilmoille. Alla on ryhmänvetäjien kirjaamia ideoita uudeta alustasta:

Markku
 • opinnäytteille toivottiin selkeää ryhmittelyä aloittain, sekä parempaa löydettävyyttä
 • koulun sisäinen rekrytointi helpommaksi --> mahdollisuus löytää helpommin osaavia ja vapaana olevia oppilaita projekteihin. voisiko olla osa reititintä.
 • mahdollinen opinnäytetöiden julkinen kommentointi ei saanut kannatusta. opinnäytetöitä koskeva kommentointi mielummin privaattiina opiskelijalle
 • osallistumista motivoivat maine-ominaisuudet keräsivät kannatusta, sen sijaan opinnäytetöiden arvostelumahdollisuus herätti selvää vastustamista
 • yritysten osallistuminen ja ohjaus opinnäytetyöskentelyssä nähtiin positiivisena ja reitittimeltä toivottiin ratkaisuja sen helpottamisee
 • jossakin määrin huolta herätti ajatus sosiaalsen median keinoin tehdyn rekrytointikanavan aiheuttavan rekrytoinita “mittatilaustyönä”.
Irene
 • Reitittimeen osallistumiselle täytyy löytyä osallistujan näkökulmasta todellinen arvo,jotta siihen tullaan mukaan. Työnantajan saaminen mukaan on todellinen haaste. Kenellä on aikaa? Mitä työelämä siitä saa? jne.
 • Reititin nähdään hyvänä jatkokohtaamispaikkana esimerkiksi tilanteessa, jossa amk-opettaja näkee tärkeänä informoida juuri tietyn opinnäytetyön olemassaolosta tietylle työelämän edustajalle. Ryhmän mielestä varsinainen ensimmäinen kontakti työelämään synnytetään näin ollen vielä parhaiten ihmiseltä ihmiselle.
 • YAMKilaisille Reitittimen toimintatapa voisi olla hyvinkin luonteva. Musiikin koulutusohjelman YAMK-opinäytetöistä vastaava, Leena Unkari-Virtanen antoi tästä esimerkin:

Musiikkioppilaitoksen edustaja tekee markkinointisuunnitelmaa väestökatoalueella olevalle oppilaitokselleen. Tässä esimerkiksi Delfoi-tyyppinen asiantuntemuksen kerääminen ja suunnitelman työstäminen oppilaitoksen muun henkilökunnan kanssa olisi Reititin-hankkeeseen sopivaa.

 • Haasteena opiskelijoiden mukaan saamiselle ryhmä näki työtavan edellyttämän keskeneräisyyden tuomisen julkiseen työskentelyyn. “Jakamisen oppiminen ja keskeneräisyyden näyttäminen on aikuisellekin erittäin iso haaste”, todettiin. Kynnyksen julkaista vielä prosessissa olevaa tekstiä veikataan olevan suuri monelle opiskelijalle. Toisaalta opiskelijoiden eläminen lähtökohtaisesti erilaisessa maailmassa verrattuna aikuisiin/opettajiin saattaa auttaa sopeutumaan uudenlaiseen työskentelyyn. Ryhmässä arvioitiin myös opiskelijoiden  tarvitsevan jonkin hyvän “porkkanan” uskaltautuakseen tällaiseen työskentelyyn.
 • Voitaisiinko Reitittimeen luoda jonkinlaisia välitiloja, puolipiilotettuja tiloja? Olisi hyvä tehdä valinta, mikä osa työskentelystä jaetaan, mikä osa ei.
 • Alustan toivotaan olevan osa jo käytössä olevaa sovellusta, jotta uuden opettelulta vältyttäisiin.
 • Pop & Jazzmusiikin koulutusohjelman opinnäytetöistä vastaavan, Jukka Väisäsen, mielestä opinnäytetöiden mahdollisuuksia ei tunneta työelämän puolella vielä tarpeeksi. Työelämä kyllä kiinnostuu opetusharjoitteluista, opinnäytetyön tekijöitä sitä vastoin ei plokatakaan tuosta noin vain, vaikka niitä jopa ilmaiseksi heille tarjottaisiin.
Tuomas
 • sivuston tulisi mennä suoraan konkretiaan
 • kaikki tieto olla saatavilla nopeasti ja helposti eri teemojen alta
 • hakutyökalun tulisi olla tehokas
 • Olemassa oleville palveluille tulisi olla tuki (esim. Mahara)
 • palvelu voisi kerätä tieoa useasta lähteestä
 • kaikkien käyttäjät voisivat linkittää helposti esim. omia töitä
 • käyttäjätunnukset ja profiilit valmiista tietokannoista
 • työnantajalle mahdollisuus etsiä tiettyjä ominaisuuksia
 • mahdollisuus piiloottaa/lisätä elementtejä omaan CV:hen esim. harrastukset
 • yhteyden muodostus opiskelijaan tulisi olla äärinmäisen helppoa
 • muistutuksia/uutisvirtaa palvelun olemassaolosta työelämän suuntaan
 • esittelysivu "vasta valmistuneet osaajat Metropoliasta"
 • aihepankki opinnäytteille
 • nettipalvelun lisäksi tulisi järjestää live-tapaamisia
 • vanhoja mallioppinnäytteitä tulisi olla esillä
 • oma osio innovaatioprojekteille ja työharjoitteluille
 • profiili voisi olla näkyvissä vain määräajan (säädettävissä)
 • Nimiehdotuksia palvelulle:
  • potkut
  • reitti
  • ovi
  • ikkuna
  • takaovi
  • jalka oven väliin
  • fuusio
  • symbioosi

 • No labels
You must log in to comment.