Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1 Hallinto

Taulukossa luonnostellaan asiakirjakohtaisesti miten ja minne projektissa syntyvä materiaali tallennetaan ja arkistoidaan: projektin työtilana toimivaan Wikiin vai fyysiseen projektimappiin.

1. Hankkeen perusta

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU
Projektisuunnitelma, päivitetty

Projektisuunnitelma

x

xx

x

x

x
Projektipäätös

x


x

x2. Hallinto ja johtaminen
2.1 Ohjausryhmä

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU
päätös ohjausryhmän perustamisesta


x

xkokousasiakirjat

x


x

x2.2 Hanketiimi

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU
tapaamisasiakirjat (asialistat, muistiot)

x


x

x2.3 Raportit ja maksatushakemukset rahoittajalle

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU
seurantaraportit

x


x

xväliraportit

x

taloustarkastus

 


x

 maksatushakemukset

 
x

 
Tarja Häkkinen ylläpitää

selvitykset rahoittajalle

 
x

 
Tarja Häkkinen ylläpitää, rahoittajan pyytämät selvitykset

maksatushakemuksen liitteet (työajanseurannat, toimenkuvaluettelo, hankintaselvitykset, tiivistelmät, matkaraporttien tiivistelmät, selvitys tarjoilukustannuksista?, julkaistu tiedotusmateriaali)
x


maksatuspäätökset

x


2.4 Muu raportointi

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU
matkaraportit

x


x

xtapahtumaraportit

x


x

x2.5 Kilpailutukset

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU
tarjouspyynnöt

x


x

xtarjoukset
x
x
luottamuksellisuus (wikiin rajatulle ryhmälle?)

tarjousten vertailu
x
x
luottamuksellisuus (wikiin rajatulle ryhmälle?)

päätösmuistio tms. asiakirja
xx2.6 Lomakkeet

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU
lomakepohjat

x


x

xlomakkeiden jakelu wikin kautta, mahdollisuuksien mukaan myös palautus

sähköinen palaute/ arviointilomakepohjat

x


x

x  • palautteenanto/ arviointi avoin kaikille, vai rajattu osallistuneille? 
  • palautteiden käsittely ja näkyminen
  • yhteenveto saadusta palautteesta avoimeen jakeluun
  • VAI/JA palautteen antaminen normaalin WIKI-työskentelyn yhteydessä?

3 Tiedotus

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU
Tapaamismuistiot


x


x


x
Projektin tiedotusaineistot wikiympäristöstä (wikiuutiset, viikkokirje, kk-kirje, tiedottajan työblogi)xxx
Kukin juttutyyppi printattuna omassa kansiossaan vanhimmasta uusimpaan

Projektissa tuotetut kirjallisuus ja artikkelit (Projektin kustantamat painetut kirjat; lehdet, joissa artikkelit;xxxProjektissa tuotetut sähköiset valtavirtaistamismateriaalitxxxTiedotuksen hallintoaineistot (esite, web, osallistujalistat: infotilaisuudet, av-tuotanto, markkinointiaineisto, Metropolian sisäinen tiedotus: Tuubi, Metropooli -jutut, \


xxTiedotustilaisuudetx

x

x

 

 

AV-materiaalitx

x 

 

Tiedottaja/tuottajan sähköpostit (per vuosi)
x

x

 

Tikulla ja mapissa

Tiedottajan muut aineistot (kotihakemistosta office-materiaalit)

 

 

 

 

 

4 Työelämäyhteistyö

Tapaamismuistiot


x


x


x
Yritysverkosto
 


 
Muut verkostot


 


 


 
5 Koulutus

Tapaamismuistiot


x


x


x
Henkilöstökoulutus

x


xMuu koulutus

x


xKoulutuksen sähköiset työskentelyalustat


x

xOpintojaksototeutukset


xx


x6 Arviointi

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU
Arviointisuunnitelma


x


x


xTehdyt arvioinnit
Arviointiaineistot, mm. tausta-aineistot
7 Sähköpostit

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU
Matti Rantala

x


Irene Alsti-Lehtonen

x


Tuomas Korkalainen

x


Markku Tähtinen

x


 

  • No labels
You must log in to comment.