Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Videot

Tentit -näkymässä opettaja voi hallinnoida omia uusinta- tai korotustenttejään.

Tenttivaihtoehdot ja niiden toiminnallisuudet

1. Toteutukset -> Tentit tai Toteutus -näkymässä -> Uusintatentit (Kuva)

2. Tentit -näkymä

  • Näkymässä oletuksena tentit, joita ei ole merkitty käsittelyiksi ja tulevat tentit (Kuva)
  • Hakuvaihtoehdot (Kuva)
   • Tentin päivämäärän mukaan
   • Opettaja
   • Opiskelija
   • Koulutusohjelma (versio 2.2)
   • Opintojaksototeutus (versio 2.2)
   • Opinto (versio 2.2)
   • Loppuunkäsitellyt tentit (Kuva)
  • Luettelo tenteistä (Kuva)
   • Status -ikoni
    • Oranssi = Ei arvioitu
    • Harmaa = Tuleva
    • Vihreä = Arvioitu
   • Ilmoittautuneet
    • Punaisella, jos tentillä hyväksymistä odottavia ilmoittautumisia
   • Materiaalit
    • Materiaalien lukumäärä
    • Punaisella, jos tentin tiedoissa, että sisältää materiaalia ja materiaali puuttuu
   • Tenttipäivä
   • Tentti
    • Tentin nimi
   • Opinto
    • Opintojakson koodi ja nimi
   • Viimeinen sallittu muokkauspvm
    • Päivämäärä periytyy tenttitapahtumalta
    • Viimeinen päivämäärä, jolloin opettaja voi lisätä materiaaleja, hyväksyä ilmoittautumisia ja muuttaa tentin perustietoja
  • Merkiset valitut loppuun käsitellyiksi
   • Tentin status muuttuu vihreäksi
  • Tulosta
   • Tentti-ilmoittautuneet Exceliin
  • Toiminnot (Kuva)
   • Näytä
    • Näyttää tentin perustiedot
   • Kopioi
    • Kopioi tentin tiedot uuteen tenttitapahtumaan

3. Tentin luominen

  • Luo uusi tentti
  • Valitse opinto
   • Tarjolla korkeintaan vuosi sitten päättyneet opintojaksototeutukset
   • Voi hakea vanhempia nimellä tai koodilla
   • Opintovalinta "Muu": opiskelija ei pysty ilmoittautumaan, opettajan lisättävä ilmoittautumiset itse
  • Tenttikerran nimi
   • Automaattisesti toteutuksen koodi ja nimi tai opintojakson koodi ja nimi, voi muuttaa haluamakseen
  • Tenttitapahtuma
   • Listalla kaikki tulevat tenttitapahtumat
  • Välikoe (toteutuksen osan tentti):
   • Toteutuksen osalla käytettävä aina samaa välikokeen numeroa tai nimeä saman osan eri tenttikerroilla, että osaa laskea ilmoittautumiskerrat toteutuksen osa -kohtaisesti
   • Ei tarkista osan arviointia vaan tentin tyyppi määräytyy äitiopinnon arvioinnista
    • Ei arvioitu -> Muu tentti, laskee maksimikorotusmääriä
    • Arvosana 0 -> Uusintatentti, laskee maksimiuusintamääriä
    • Arvosana 1-4 -> Korotustentti, laskee maksimikorotusmääriä
  • Ilmoittautumisten atuomaattihyväksyntä
   • Oletuksena Kyllä -> Opiskelija hyväksytään heti ilmoittautumisen yhteydessä automaattisesti tenttiin
   • Ei -> Opettaja hyväksyy tentti-ilmoittautumiset
  • Ilmoittautuminen sallittu kaikille
   • Ilmoittautuminen sallittu kaikille opiskelijoille, vaikka eivät olisi toteutuksella tai opintoa ei ole HOPSissa
  • Ilmoittautumisaika
   • Periytyy tenttitapahtumalta
   • Käyttöoikeuksissa määritellään, voiko tietoa muuttaa tenttikohtaisesti
   • Jos muokkausoikeus
    • Alkupäivää ei voi muuttaa tenttitapahtuman jälkeiselle ajalle
    • Loppupäivää ei voi muuttaa tenttitapahtuman jälkeiselle ajalle
  • Maksimiuusintakerrat
   • Periytyy tenttipalvelun perusasetuksista
   • Kun käytössä perusasetus "Suositus"
    • Maksimimäärän täytyttyä opiskelijan ilmoittautuminen on luvanvarainen (= opettajan hyväksyttävä ilmoittautuminen)
   • Kun käytössä perusasetus "Ehdoton rajoitus"
    • Maksimimäärän täytyttyä opiskelija ei pysty ilmoittautumaan tentille
  • Maksimikorotuskerrat
   • Periytyy tenttipalvelun perusasetuksista
  • Tentaattori/arvioija
  • Muut opettajat
   • Pystyvät muokkaamaan tentin tietoja
  • Laitetentti
   • Tentti atk-luokassa
  • Tentissä sallittu materiaali
   • Koodisto "Tentissä sallittu materiaali" (examResources)
  • Toimipiste
   • Koodisto "Toimipisteet" (offices)
   • Toimipisteelle/-pisteille tallennettava alias "resource-office"
  • Tentti ei sisällä tulostettavaa materiaali (versio 2.2)
   • Oletuksena ei = sisältää tulostettavaa materiaalia
   • Kyllä = ei sisällä tulostettavaa materiaalia
  • Tentin lisätiedot
   • Lisätietoa opiskelijalle tentistä

4. Materiaalit (Kuva)

  • Lisää materiaaleja
   • Materiaalit pitää olla pdf-muotoisia
  • Poista valitut
  • Tulostusjärjestys (versio 2.2)
   • Järjestystä voi muuttaa raahaamalla
  • Nimi
  • Valinta rivin lopussa (versio 2.2)
   • Materiaali lisätään automaattisesti tuleville hyväksytyille tenttijöille

5. Ilmoittautuneet (Kuva)

  • Merkitse loppuun käsitellyksi
   • Näkyy tenttipäivän jälkeen
  • Lisää opiskelija
   • Pääkäyttäjä pystyy lisäämään opiskelijan myös tenttipäivän jälkeen
  • Hyväksy valitut
  • Hylkää valitut
  • Lisää materiaaleja valituille (Kuva)
   • Ei tulostettavaa materiaalia (versio 2.2)
   • Materiaalit
   • Aseta oletusmateriaaleiksi
    • Ensimmäisen ilmoittautumisen tapahduttua voi asettaa materiaalit oletukseksi
    • Kun valittu, materiaali tallentuu automaattisesti tuleville hyväksytyille ilmoittautuneille
   • Valitut opiskelijat
  • Suodata
   • Vaatii käsittelyä
   • Hyväksytty
   • Hylätty
  • Tulosta
   • Osallistujalista exceliin
  • Sarakkeet
   • Näytettävät sarakkeet
  • Luettelo ilmoittautuneista
   • Tyyppi -ikoni (Kuva)
   • Status -ikoni
   • Tenttitapahtuma
   • Opinto
   • Opiskelijanumero
   • Opiskelijan nimi
   • Tutkinto-ohjelma
   • Ilmoittautumisten määrä
   • Tenttimateriaalit
    • Punaisella, jos tentti sisältää tulostettavaa materiaalia ja materiaali puuttuu
   • Toimipistetoive
   • Tenttiluokka
   • Ilmoittautumisaika
   • Muokkaaja
   • Muokattu
  • Toiminnot (Kuva)
   • Materiaalit (Kuva)
   • Suoritushistoria (Kuva)
   • Poista
    • Pääkäyttäjä pystyy poistamaan opiskelijan myös tenttipäivän jälkeen
    • Poistosta lähtee sähköpostiviesti opiskelijalle

 

 

 

 

  • No labels
You must log in to comment.