Opintojakson perus- ja kuvaustietojen välilehdellä määritellään jakson perustiedot.

 • Sivun ylälaidasta löytyvää Muokkaa-painiketta napsauttamalla pääsee muokkaamaan tietoja.
 • Jakson voi kopioida painikkeesta Kopioi
 • Lataa PDF -painike luo jaksosta pdf-muotoisen tiedoston haluamallesi tulostuspohjalle. Tulostuspohjat vaihtelevat korkeakoulukohtaisesti.
 • Voit myös tarkastella opintojakson vanhoja versioita, vertailla niitä tai palauttaa opintojakson vanhan version työversioksi Versiot-painikkeesta. Valitse pudotusvalikoista haluamasi versiot tarkasteluun. Napsauttamalla tämän jälkeen Näytä versiot -painiketta, järjestelmä näyttää valitsemasi versiot rinnakkain vertailemista varten ja ilmoittaa korostusvärillä versioiden eroista; keltaisella värillä ilmoitetaan versioiden välisistä muutoksista tai vihreällä ilmoitetaan uusista tiedoista. Jos haluat palauttaa opintojakson vanhan version, napsauta version tietojen vierestä Palauta-painiketta.


Perustiedot

Jakson perustietoja ovat mm. nimi, tunnus sekä laajuus opintopisteissä (min-max). Lähtökohtaisesti vain nimi sekä tunnus ovat pakollisia kenttiä, mutta korkeakoulukohtaisesti voi olla useampia kenttiä määritelty pakollisiksi esim. pääkäyttäjän luomien sääntöjen kautta. Myös se voi vaihdella, mitä kenttiä näkymässä on. Alla yksi esimerkki perustietojen kentistä muokkausnäkymässä.

 • Voit määrittää opintojaksolle useita koulutusohjelmia, oppiaineita, opintosuuntia, luokitteluita ja opetuskieliä.

  • Kun kirjoitat valintakenttään vähintään kaksi merkkiä, järjestelmä avaa pudotusvalikon, jossa on mahdollisia vaihtoehtoja. Kun valitset jonkin vaihtoehdon, järjestelmä sisällyttää sen valintakenttään.

  • Jos haluat lisätä toisen vaihtoehdon, käytä valintakenttää uudestaan.

  • Jos haluat poistaa vaihtoehdon valintakentästä, napsauta vaihtoehdon edessä olevaa rastia.

 • Suorituksen tarkentava tyyppi (Versio 4.6.0-)
  • Kenttä on moniarvoinen, tarjolle tulee koodiston 'accomplishmentTypeDetails' arvot
  • Tieto periytyy opintojaksosta tehdyille toteutuksille ja sitä kautta suorituksille.
  • Tieto periytyy myös suoraan opintojakson arvioinnin kautta kirjatuille suorituksille.

Kuvaustiedot

Kuvaustiedot ovat enimmäkseen vapaita tekstikenttiä, joissa on tarkoitus määritellä tarkemmin opintojakson sisältö, sen osaamistavoitteet sekä esim. tietoa suoritus- tai toteutustavoista.

Opintojakson kirjallisuustiedot periytyvät toteutuksen tietoihin. Voit muokata kirjallisuutta opintojakson tai toteutuksen "Oppimateriaalit"-kentässä. Jakson ja toteutuksen materiaalit ovat toisistaan itsenäisiä tietoja.

Arviointi

Arviointi-osiossa määritellään ensin se, mitä asteikkoa jaksolla käytetään, sekä se, mitkä ovat jakson arviointikriteerit.

Liitokset opetussuunnitelmiin ja erillisiin opintokokonaisuuksiin

Tämä osio kuvaa sitä, mihin opintojakso on liitettynä. Samat tiedot ovat näkyvissä myös omalla välilehdellään.

Tarkistus

Tässä määritellään, tarvitaanko kyseisellä jaksolla kielen ja/tai sisällön tarkistusta. Toiminto ei ole käytössä kaikissa korkeakouluissa.

Kommentti

Kommentti-osio näyttää virkailijan kommentit ko. opintojakson tietoihin liittyen. Kommenttikentän sisältö ei välity opiskelijoille tai opinto-oppaaseen.


You must log in to comment.