Perustiedot

Perustietojen pakollisia kenttiä opetussuunnitelmalle ovat Nimi ja Tunnus (Kuva 1). Tunnuksen maksimimerkkimäärä on 20, tätä suurempi merkkimäärä aiheuttaa HOPSin alustuksen ongelman kyseisellä OPSilla. Huomioi, että tunnukseen ei voi laittaa Ä, Ö, Å, tai erikoismerkkejä ( ) / - .

Opetussuunnitelman Kesto (vuotta) määrittää ajoitussuunnitelmalle muodostuvan ajanjakson, joka on mahdollista ajoittaa lisäämällä täpät lukuvuosi-, lukukausi tai perioditasolle.


Kuva 1: Opetussuunnitelman perustiedot

Tarkennukset

Tässä osiossa kuvataan Tutkinto, Tavoitetutkinto sekä Koulutusohjelma, johon OPS liittyy (Kuva 2).

Pakollisia kenttiä, jotta Vuosisuunnittelu toimii kyseisen OPS:n kohdalla oikein, ovat Ryhmä sekä Organisaatio (p.o. Yksikkö).

Mikäli kohtaan Opiskelijalla/Opettajalla oikeus luoda HOPSiin opintojaksoja, ei ole lisätty täppää, HOPSille ei tule näkyviin paikkaa, mistä voisi lisätä erillisen henkilökohtaisen opintojakson.


Kuva 2: Opetussuunnitelman tarkennukset

Kuvaus

Tämän otsikon alla on tarkoitus kuvata opetussuunnitelmaa laajemmin (Kuva3).

Liitteet

Opetussuunnitelmalle pystyy liittämään esim. taulukoita tai kuvia. Liitteet eivät näy opiskelijalle, vaikka opsilla olisi alustettu HOPS.

OPS:n ryhmät

Sekä OPS:lle että sen sisältämille ajoitussuunnitelmille pystyy liittämään ryhmiä.

Ryhmät voivat olla esim. saapumiseriä (ARK17S = Arkeologian koulutuksessa 2017 syksyllä aloittaneet opiskelijat).


Kuva 3:  Opetussuunnitelman kuvauskentät, liitteiden paikat ja ryhmätiedot.

OPS:n versiointi

Voit tarkastella opetussuunnitelman kuvauksen aiempia versioita, niille tehtyjä muokkauksia tai palauttaa jonkin vanhan version työversioksi.

  • Napsauta OPS-sivun yläreunasta Versiot-painiketta.

  • Valitse pudotusvalikoista vertailtavat versiot.

  • Napsauta  Näytä versiot -painiketta.

    Osa vertailtavien versioiden tiedoista näytetään vierekkäin kunkin version alla. Jos näissä osioissa on eroja versioiden välillä, ne näkyvät korostettuna.

  • Jos haluat palauttaa toisen vertailtavista versioista työversioksi, napsauta version nimen vieressä olevaa Palauta-painiketta.
    Järjestelmä tekee palautetusta versiosta uuden version, jotta kaikki aiemmat versiot ovat edelleen tarkasteltavissa.

  • Poistu Versiot-ikkunasta napsauttamalla Sulje-linkkiä.


  • No labels
You must log in to comment.