Ohjeita ylläpidetään AHOT-moduulin ohjeissa.

Mikäli korkeakoulussa on käytössä eAHOT-moduuli, opiskelija hakee hyväksilukua sen kautta.

Sisältö

Sisältö

Uuden hakemuksen tekeminen ja lähettäminen

 1. Siirry Opiskelijan työpöydällä AHOT-sivulle ja valitse sivun oikeasta yläreunasta Uusi hakemus.
  • Uusi hakemus -ponnahdusikkuna aukeaa.
 2. Täytä hakemuksen tiedot ja valitse ikkunan alareunasta Tallenna luonnos ja aloita hakemuksen täyttäminen.
  • Hakemus aukeaa luonnostilassa uudella sivulla.
 3. Lisää suorituspaikan tiedot, aiemmin hankittu osaaminen ja käsittelijä ja lähetä hakemus.
  • Laajuus -kentissä on validointi, että niihin voi tallentaa vain lukuja. Oletuksena laajuuden pitää olla kokonaisluku, mutta korkeakoulun omissa asetuksissa voidaan asettaa desimaalien määräksi 1 tai 2. 

Liitteet

Hakemukseen lisätään liitteet Lisää suorituspaikka modaalissa +Valitse tiedostot -painiketta klikkaamalla ja lisäämällä liite. Liitteen voi myös raahata hakemuksen liitteeksi. Tiedostot voivat olla pdf, docx, jpg, png, txt tiedostoja. 

Tarvittavista liitteistä löydät tietoa tarkemmin yliopistosi/korkeakoulusi hyväksilukemisen ohjeista. Varaudu tarvittaessa esittämään alkuperäiset asiakirjat. Kiinnitä huomiota liitteen/liitteiden laatuun ja luettavuuteen. Mikäli hakemus on liitteiden osalta puutteellinen, se joudutaan palauttamaan täydentämistä varten.

Hyvä tietää!: Liitteiden koko ja muoto on määrättävissä koulukohtaisesti järjestelmään.

Suorituspaikan ja osaamisten lisääminen

Voit lisätä samassa osiossa suorituspaikan ja siihen liittyvät osaamiset.

 1. Lisää suorituspaikka "Suorituspaikat"-osiossa.
 2. Kun lisäät hakemukseesi aiempia opintoja tai osaamista, lisäämäsi suorituspaikat näkyvät vaihtoehtoina Suorituspaikat-pudotusvalikossa. Voit myös lisätä suorituspaikkoja suoraan tässä näkymässä valitsemalla Lisää.

Hyväksiluvun tyypit

Voit hakea hyväksilukua sekä opintojaksoille että -kokonaisuuksille.

Voit hakea seuraavanlaisia hyväksilukuja:

Korvaavuus: Aiemmat opinnot tai muutoin hankittu osaaminen korvaa osan tavoitetutkinnosta. Mahdollisia korvaavuuksia ovat...

 • Yhden suhde yhteen: Aiemmin suoritettu yksittäinen opintojakso tai -kokonaisuus tai osaaminen korvaa yksittäisen opintojakson tai -kokonaisuuden
 • Yhden suhde moneen: Aiempi suoritus tai osaaminen korvaa useita opintojaksoja
 • Monen suhde yhteen: Aiemmat suoritukset tai useat osaamiset korvaavat yhden opintojakson
 • Monen suhde moneen: Aiemmat suoritukset tai osaamiset korvaavat useita opintojaksoja tai -kokonaisuuksia
 • Osittainen: Aiempi suoritus tai osaaminen korvaa osan opintojaksosta.

Mikäli on epäselvää miten hakemus täytetään (erityisesti monimutkaisissa tapauksissa), keskustele etukäteen ohjaajasi kanssa.

Sisällyttäminen: Aiemmat suoritukset tai osaaminen sisällytetään tutkintoon mutta eivät korvaa sen osia.

Vapautus: Opintojaksoa ei tarvitse suorittaa.

Suoritusten lisääminen ulkoisista järjestelmistä: Emrex

EMREX-palvelu mahdollistaa opintosuoritusten tietojen siirtämisen suoraan hyväksilukuhakemukselle. Tällöin hakemukseen ei tarvitse liittää suorituspaikan tietoja eikä liittää

suoritusotetta. EMREX:in kautta voit siirtää tietoja sekä kotimaisista että kansainvälisistä korkeakouluista.

 1. Jos haluat lisätä suorituksia ulkoisista palveluista, esim. Virrasta, valitse "Opinnot tai osaamiset" -osiossa Muualla suoritettu opinto.
 2. Valitse nuolikuvake ja Tuo opintoja Emrexistä.
 3. Noudata aukeavan ikkunan ohjeita. Kun olet tuonut opinnot, voit muokata vain niiden "Listätietoja suorituksesta" -kenttää.

Hakemuksen tilan seuraaminen

Voit seurata hakemuksesi tilaa Hyväksiluku-sivun Hakemukset-välilehdellä. Mahdolliset tilat ovat seuraavat:

 • Luonnos
  • Hakemuksen tila ennen kuin olet lähettänyt sen käsittelijälle. Voit peruuttaa hakemuksen ennen kuin käsittelijä ottaa hakemuksen käsittelyyn.
 • Lähetetty
 • Käsittelyssä
  • Hakemus on käsittelyssä käsittelijällä.
  • Et voi muokata hakemusta tässä tilassa, mutta voit peruuttaa sen.
 • Käsitelty
 •  Palautettu
  • Käsittelijä on lähettänyt hakemuksen täydennettäväksi.
  • Jos käsittelijä on palauttanut hakemuksen osittain (jos se on sisältänyt esimerkiksi neljä erillistä kohtaa, joista yksi vaatii tarkennusta), status on "Palautettu 1/4".
  • Voit muokata kaikkia hakemuksen osioita. Tallentamasi muutokset näkyvät käsittelijän puolella ennen kuin palautat hakemuksen takaisin käsittelyyn.

 • Peruutettu
  • Voit ottaa peruutetun hakemuksen uudelleen muokattavaksi, jolloin hakemus palautuu Luonnos-tilaan.
 • Hyväksytty alustavasti (esiahotointi)
  • Tilatieto hyväksytylle esiahotointihakemukselle.
 • Hyväksytty
  • Jos hakemus on sisältänyt esimerkiksi neljä erillistä kohtaa, joista kolme on hyväksytty ja yhtä ei, tilatieto on" Hyväksytty 3/4".
  • Jos hakemus sisältää sekä hyväksyttyjä että hylättyjä erillisiä kohtia, tilatieto on yhdistettynä "Hyväksytty 3/4, Hylätty 1/4".
 • Hylätty
  • Jos hakemus on sisältänyt esimerkiksi neljä erillistä kohtaa, joista yksi on hylätty, tilatieto on "Hylätty 1/4"
  • Jos hakemus sisältää sekä hyväksyttyjä että hylättyjä erillisiä kohtia, tilatieto on yhdistettynä "Hyväksytty 3/4, Hylätty 1/4".

Hakemuksen tulostaminen ja kopioiminen

Valitse hakemuksen riviltä Toiminnot > Tulosta PDF. Samasta valikosta voit kopioida hakemuksen liitteineen uuden hakemuksen pohjaksi.

Hakemuksen peruuttaminen

Voit poistaa Luonnos-tilassa olevan hakemuksen ja peruuttaa lähetetyn, käsittelyssä olevan tai palautetun hakemuksen. Voit kopioida peruutetun hakemuksen uuden hakemuksen pohjaksi tai poistaa hakemuksen sen peruuttamisen jälkeen.

Et voi peruuttaa käsiteltyä hakemusta.


Esihakemus

Esihakemuksen (esiahotointi) on säädettävissä korkeakouluittain päälle tai pois. 

Voit tehdä esim. ennen vaihtoon lähtöäsi esihakemuksen, jossa ehdotat, mitä opintoja hyväksiluet opinnoilla, jotka suoritat vaihdossa.

Esihakemuksen hyväksyminen edellyttää sopimuksen liittämistä hakemukseen.

 1. Valitse AHOT-sivun oikeasta yläreunasta Luo uusi esihakemus, tallenna luonnos ja aloita hakemuksen täyttäminen.
 2. Täytä hakemus samaan tapaan kuin tavallinen hakemus ja lähetä se käsittelijälle.
  • Laajuus -kentissä on validointi, että niihin voi tallentaa vain lukuja.

Näet esiahotointihakemukset erillään muista hakemuksista:

Hakemus on alustava kunnes esim. palaat vaihdosta, minkä jälkeen voit tehdä sen pohjalta varsinaisen hakemuksen. Jos et ole suorittanut kaikkia hakemuksessa mainittuja opintoja, poista ne HOPSin rakenteesta tai hakemuksesta. Kun poistat ne HOPSista, ne poistuvat samalla hakemuksesta ja päinvastoin.

Hyväksilukupankki

Hyväksilukupankkissa voit hakea, millaisella taustaosaamisella eri tutkinto-ohjelmissa on aiemmin saatu hyväksilukuja. Opiskelijoiden henkilötietoja ei tallenneta.

Valitse sivun yläreunan AHOT-valikosta Hyväksilukupankki.

Hyväksilukupankin opintojen näkyminen hakemuksessa

Jos haet hyväksilukua opinnolle, jolle on myönnetty hyväksilukuja ennestään, opinnon kohdalla näkyy hakemuksessasi kansiokuvake.

Kun napsautat kuvaketta, aukeaa ponnahdusikkuna, johon on listattu edelliset hyväksiluvut.

Siirry pankkiin valitsemalla ikkunan alareunasta Avaa hyväksilukupankki.

Liitepankki

Hakemustesi liitteet näkyvät automaattisesti liitepankissa. Voit myös lisätä sinne liitteitä. Valitse AHOT-valikosta Liitepankki.

Jos liite liittyy hakemukseen, pääset tarkastelemaan hakemuksen tietoja valitsemalla infopainikkeen tiedoston nimen edestä. Tiedot aukeavat uudessa ponnahdusikkunassa. Jos olet lisännyt tiedoston suoraan pankkiin, sen riville ei tule näkyviin kyseistä painiketta.

Lataa tiedosto valitsemalla rivin oikean reunan painike ja Lataa.

Voit poistaa vain tiedostoja, jotka olet lisännyt suoraan pankkiin. Valitse rivin oikean reunan painike ja Poista.


 • No labels
You must log in to comment.