Opiskeluoikeuskokonaisuudet

Opiskeluoikeuskokonaisuus tarkoittaa toisiinsa yhdistettyjä alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa. Kokonaisuudet näkyvät opiskelijan tiedoissa samannimisellä välilehdellä.

Toiminnallisuuteen liittyvät ominaisuudet ovat näkyvissä vain, jos studentregistry.properties-tiedostossa on seuraava asetus:

study.entitlement.show.collections=true

Kokonaisuuden kaikilla opiskeluoikeuksilla on oma opiskeluoikeusnumeronsa.

Opiskeluoikeuskokonaisuuden mallipohjan luominen

Voit lisätä mallipohjassa opiskeluoikeuskokonaisuuden, joka sisältää yhden alemman ja 1-n ylemmän tutkinnon opiskeluoikeutta. Voit valita mallipohjassa joko koulutuksen tai opetussuunnitelman.

Järjestelmä laskee opiskeluoikeuksien päättymispäivän läsnäolomaksimien perusteella. Voit myös asettaa sen manuaalisesti.

Läsnäolomaksimit koskevat sekä kandin- että maisterintutkintoa.

Kandivaihe kuluttaa läsnäoloja siihen asti, että opiskelija valmistuu ja siirtyy maisterivaiheeseen.

  1. Siirry Korkeakoulupalvelujen työpöydälle ja valitse Opiskelijat > Opiskeluoikeuden mallipohjat.
  2. Valitse sivun oikeasta yläreunasta Lisää opiskeluoikeuskokonaisuuden mallipohja.
    • Lisää mallipohja -ikkuna aukeaa.
  3. Määritä kokonaisuuden tiedot.
    • Alempi korkeakoulututkinto -pudotusvalikon vaihtoehdot ovat yksittäisiä opiskeluoikeuden mallipohjia.

Kun olet määritellyt läsnäolomaksimit ja lisännyt kokonaisuuden opiskelijalle, kokonaisuuteen liitetyt opiskeluoikeudet (alempi ja ylempi) perivät tiedot opiskeluoikeuskokonaisuudelta. Läsnäolotiedot ovat näkyvissä, mutta niitä ei voi muokata.

studentregistry.properties-tiedosto määrittää, milloin opiskeluoikeuskokonaisuuteen valittu maisterintutkinto luodaan opiskeluoikeudeksi. Ks. Muut asetukset -taulukko.

Läsnäolot ja aikarajat

Opiskeluoikeuskokonaisuuteen sisältyvät opiskeluoikeuden aloittamisajankohta ja läsnäolomaksimit. Opiskeluoikeuden alkaminen ja päättyminen kokonaisuudelle lasketaan opiskeluoikeuden päivämääristä. Läsnäolomaksimit asetetaan vuosina seuraavalla tavalla:

Ennen 1.8.2005 aloittaneetEi maksimeita
1.8.2005-31.7.20155+2+2 (10 läsnäololukukautta + 4 poissaololukukautta)
1.8.2015 alkaen

5+2+1

= 10+4 läsnäololukukautta + 2 poissaololukukautta

Opiskeluoikeus vain alempaan tutkintoon3+1 (6 läsnäololukukautta + 2 poissaololukukautta)
Vain ylempään2+2 (4 läsnäololukukautta + 4 poissaololukukautta)

Lisäksi opiskeluoikeuksille täytyy asettaa poissaolomaksimit ja lakisääteiset poissaolot (ase- tai siviilipalvelus, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa), joita ei lasketa tutkinnon suorittamisaikaan. Opiskeluoikeuskokonaisuudelle voidaan kohdistaa harkinnanvaraisia lisäkausia. Läsnäolomaksimit määritellään läsnäolokoodiston arvoilla.

Läsnäoloilmoittautuminen tallentuu opiskeluoikeuskokonaisuudelle, ja se näkyy myös opiskeluoikeuksien tiedoissa.

Kandissa ja maisterissa on samat alkamis- ja päättymisajat, ja ilmoittautumiset vaikuttavat molempiin. Aikaa lasketaan molemmille kunnes opiskelija valmistuu kandiksi. Tämän jälkeen aikaa lasketaan vain maisterille.

  • No labels
You must log in to comment.