Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Terveiset RAP+-kehityshankkeesta!


Peppi-konsortion Ristiinopiskelu, AHOT ja perusrekisteri plus -kehityshanke (eli RAP+) on edennyt ja työ jatkuu aikataulun mukaisesti. Projekti sisältää yhteensä 14 kehityspakettia, jotka jakautuvat kolmen osaprojektin kesken. Jokaista osaprojektia edistetään samaan aikaan. Projekti alkoi keväällä 2019 ja koko kokonaisuus on aikataulun mukaan valmis loppuvuodesta 2020.

Projektin tuottamia uusia toiminnallisuuksia sisältävä väliversio julkaistiin keväällä 2020.


Ristiinopiskelu


Ristiinopiskelun osalta RAP+-projekti sisältää kolme kehityspakettia. Osaprojekti sisältää toiminnallisuuksia (suurimmaksi osaksi integrointeja/rajapintoja) samaan aikaan kehitettävään kansalliseen ristiinopiskelupalveluun. Tämän lisäksi toteutetaan toiminnallisuuksia Pepin käyttöliittymiin, jotta ristiinopiskelukokonaisuudesta saadaan toimiva kokonaisuus Peppi-korkeakoulujen ja kansallisen palvelun kanssa.

Osaprojektin kaksi ensimmäistä kehityspakettia on jo valmiina ja kolmas kehityspaketti on saavuttanut 50% valmiusasteen toukokouussa 2020. Rike-osaprojekti jatkaa yhteistyötä kansallisen ristiinopiskelupalveluun liittyvän projektin kanssa.


AHOT


AHOT-osaprojekti sisältää myös kolme kehityspakettia. Projektissa kehitetään pääosin nykyiseen palveluun liittyviä parannuksia, jotta AHOTointi saadaan jouhevammaksi sekä opiskelijan että hallinnon näkökulmasta. Uusina toiminnallisuuksina on luvassa mm. hyväksilukupankki.

Osaprojektin kaksi ensimmäistä kehityspakettia on jo valmiina ja kolmannen kehityspaketin viimeiset tiketit ovat mukana parhaillaan käynnissä olevalla kesäsprintillä.

Perusrekisteri plus (P+)


Perusrekisteri plus on osaprojekteista laajin sisältäen kahdeksan kehityspakettia. Tällä hetkellä viisi ensimmistä kehityspakettia on valmiina ja kuudennen kehityspaketin testaus alkaa heti kesälomien jälkeen. Seitsemättä kehityspakettia toteutetaan kesän aikana ja viimeisen kahdeksannen kehityspaketin kehittäminen alkaa kesälomien jälkeen.

Perusrekisterin uudet toiminnallisuudet mahdollistavat koko Peppi-ekosysteemin käyttöönoton myös yliopistoilla. Kehityskohteet sisältävät esimerkiksi kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen ja pätevyyksiin liittyviä toiminnallisuuksia. Tämä aihealue sisältää myös toiminnallisuuksia ammattikorkeakoulusektorille (esim. opiskeluoikeusjaksot).Lisätietoja kehityshankkeesta antavat projektipäälliköt:


Mikko Arasmaa (mikko.arasmaa@utu.fi), perusrekisteri+

Tapio Ekholm (tapio.ekholm@metropolia.fi), AHOT

Mika Lavikainen (mika.lavikainen@metropolia.fi), RIKE

Jarmo Sorvari (jarmo.sorvari@tuni.fi), tekninen projektipäällikkö

Emilia Tietäväinen (emilia.tietavainen@csc.fi), perusrekisteri+ ja yleinen projektinhallinta

  • No labels
You must log in to comment.