Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Uutiskirje: Peppi-konsortion Ristiinopiskelu, AHOT ja perusrekisteri plus -kehityshanke

Terveiset RAP+-kehityshankkeesta!


Peppi-konsortion Ristiinopiskelu, AHOT ja perusrekisteri plus -kehityshanke (eli RAP+) etenee hyvää vauhtia ja tämä on projektin ensimmäinen uutiskirje.

Projekti sisältää yhteensä 14 kehityspakettia, jotka jakautuvat kolmen osaprojektin kesken. Jokaista osaprojektia edistetään samaan aikaan. Projekti alkoi keväällä 2019 ja koko kokonaisuus on aikataulun mukaan valmis loppuvuodesta 2020.

Jatkossa uutiskirjeitä projektiin liittyen lähetetään säännöllisesti. Alta löytyy kunkin osaprojektin ajankohtaiset kuulumiset.


Ristiinopiskelu


Ristiinopiskelun osalta RAP+-projekti sisältää kolme kehityspakettia. Osaprojekti sisältää toiminnallisuuksia (suurimmaksi osaksi integrointeja/rajapintoja) samaan aikaan kehitettävään kansalliseen ristiinopiskelupalveluun. Tämän lisäksi toteutetaan toiminnallisuuksia Pepin käyttöliittymiin, jotta ristiinopiskelukokonaisuudesta saadaan toimiva kokonaisuus Peppi-korkeakoulujen ja kansallisen palvelun kanssa.


Ahot


Ahot osaprojekti sisältää myös kolme kehityspakettia. Projektissa kehitetään pääosin nykyiseen palveluun liittyviä parannuksia, jotta AHOTointi saadaan jouhevammaksi sekä opiskelijan että hallinnon näkökulmasta. Uusina toiminnallisuuksina on luvassa mm. hyväksilukupankki.

Ensimmäinen kehityspaketti on jo hyväksytty viime viikolla ja seuraava paketti on työn alla.


Perusrekisteri plus


Perusrekisteri plus on osaprojekteista laajin sisältäen kahdeksan kehityspakettia. Tällä hetkellä ensimmäinen kehityspaketti on jo hyväksytty ja toisen valmistumista odotellaan vielä syksyn aikana.

Perusrekisterin uudet toiminnallisuudet mahdollistavat koko Peppi-ekosysteemin käyttöönoton myös yliopistoilla. Kehityskohteet sisältävät esimerkiksi kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen ja pätevyyksiin liittyviä toiminnallisuuksia. Tämä aihealue sisältää myös toiminnallisuuksia ammattikorkeakoulusektorille (esim. opiskeluoikeusjaksot).Lisätietoja kehityshankkeesta antavat projektipäälliköt:


Mikko Arasmaa (mikko.arasmaa@utu.fi), perusrekisteri+

Tapio Ekholm (tapio.ekholm@metropolia.fi), AHOT

Mika Lavikainen (mika.lavikainen@metropolia.fi), RIKE

Jarmo Sorvari (jarmo.sorvari@tuni.fi), tekninen projektipäällikkö

Emilia Tietäväinen (emilia.tietavainen@csc.fi), perusrekisteri+ ja yleinen projektinhallinta  • No labels
You must log in to comment.