Kysymys

Mikä ero on "varattu henkilölle" ja "osallistujalla"?

Vastaus

Varaaja (Varattu henkilölle) on varauksen vastuuhenkilö eli henkilö, jolle tila on varattu esim. luennon opettaja. Varaajalla on oikeus muokata varausta samoin kuin varauksen tekijällä ja varauksen muokkaajalla. Osallistujia käytetään tyypillisesti palaverivarauksissa, joissa palaverin isännät ovat varaajina ja muut henkilöt osallistujina. Osallistujilla ei ole oikeutta muokata varausta. 

Lisätietoa

You must log in to comment.