Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Päivitetty. Updated.

...

Käyttäjät voivat perustaa Boxiin kolmea eri tasoa edustavia tilejä: Enterprise, Business ja Personal. Näistä henkilökohtainen versio tarjoaa 10 GB:n verran ilmaista pilvitallennustilaa. 

Levien ja Smithin luomus on viime vuosina (2013] laajentanut käyttäjäkuntaansa korkeakoulumaailmassa. Boxia käyttävät Yhdysvalloissa muun muassa Cornellin, Notre Damen, Stanfordin ja Michiganin yliopistot. 

...

Kirjallisuutta - Literature

Videoita - Videos

 

Div
classbbox
Include Page
Pilvi 2
Pilvi 2

...