Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Jos kotisivua käytettäessä tulee  HTTP 403 "Forbidden" -virhe ilmoitus. Ohjeet oikeus ongelman korjaamiseen täällä.

Php on 78.42-sarjaa ja mukaan on käännetty seuraavat kirjastot:

...