Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Feedly on San Franciscossa vuonna 2008 avattu perustettu RSS-syötteiden lukija.

Laajemman yleisön tietoisuuteen Feedly nousi kesällä 2013, jolloin analyytikkoyhtiö Parsely nosti sen vakavimmaksi vaihtoehdoksi lakkautetun Google Readerin tilalle.

...