Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Päivitetty. Updated.

Wordpress.org on ilmainen julkaisualusta, joka perustuu avoimeen lähdekoodiin. Julkaisualusta tulee asentaa palvelimelle, sillä se on kirjoitettu PHP-kielellä ja se käyttää tietojen tallentamiseen MySQL-tietokantaa. Wordpress mainostaa panostavansa esteettisyyteen, web-standardeihin ja käytettävyyteen. 

...

Kirjallisuutta - Literature

Videoita - Videos

Käyttökohteita - Targets of use