Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

1. File valikosta valitaan Print.


2. Ota Print on both sides of paper valinnasta pois.

3. Paperikoko muutetaan Properties ikkunassa.4. Välilehdestä Page Setup voi paperin kokoa muokata.

5. Tulosta normaalisti.


Converting 2-sided into 1-sided, PDF