Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Hootsuite on koostaja syötteenlukija (aggregator), jota käyttämällä eri verkkopalvelujen RSS-syötteet ja yhteisöpalvelujen tilapäivitykset voi ohjata keskitetysti yhdelle sivulle. Hootsuite lukee yhteisöpalvelujen sosiaalisen median sovellusten tilapäivityksiä julkisista henkilökohtaisista profiileista ja niin sanotuilta sivuilta sanotuilta yhteisösivuilta (pages).

Palvelun kautta voi myös lähettää päivityksen Twitteriinpäivityksenuseisiin eri yhteisöllisen median palveluihin

Hootsuite-yhtiö toimii Kanadan Vancouverissa, jossa se perustettiin vuonna 2008.

...

...
Div
classbbox
Include Page
Pilvi 2
Pilvi 2

...