Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Ajankohtaisia merkintöjä verkon uusien välineiden, oppimisteknologian, sosiaalisen median ja mobiilipalvelujen alalta. 

2024.01

 • Googlen Jamboard lopetetaan, kuten myös Microsoftin Stream Classic
 • Microsoft Teamsissa uutta, mm. haku parantunut
 • Metaversumin fokus on siirtymässä teollisen metaversumin puolelle
 • uudella iOS 17.3 -mobiilikäyttöjärjestelmällä varustettu kännykkä rajoittaa luurivorojen toimintaa
 • tukiälyvetoisen Copilot-avustajan mobiiliversiot julkaistu
 • tutkimusraportin mukaan disinformaatio ja kyberturvattomuus muodostavat vakavan uhkan koko maailmalle.

2023.11

 • Google Drive entistä käytettävämpi
 • kyselylomakkeiden teko Microsoftin Formsilla yksinkertaistuu
 • grafiikkaohjelma Canva on saanut uusia tekoälyominaisuuksia
 • Android- ja IOS-mobiilikäyttöjärjestelmien päivitettyjä versioita alkaa vähitellen tulla ladattavaksi
 • parhaat oppimisteknologiset sovellukset valittu maailmalla
 • digiteknologian trendejä vuodelle 2024

...