Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Monitoimilaitejärjestelmä raportoi käyttömäärät kerran kuukaudessa ylläpidolle. Raportoinnin tarkoituksena on kehittää toimintaa mm. seuraavilla toimenpiteillä:

  • Laitteiden oikea sijoittelu
  • Kapasiteetiltaan käyttöä vastaavat laitteet
  • Käytön ohjaus ympäristötavoitteiden mukaiseksi
  • Kustannussäästöt
  • Uusien toimintatapojen käyttöönotto

Käyttömäärät


201320142015201620172018  2019
EDU1 968 0491 778 4111 408 4451 271 8041 051 603

828 497


STAFF5 469 9674 161 6223 687 3103 131 8482 710 7342 026 252
TOTAL7 438 0165 940 0335 095 7554 403 6523 762 337 2 854 749
BW %76,2479,7079,0978,1277,02 76,07
DUPLEX %67,4867,3471,9871,0563,95 61,14


Henkilökunta tulosti aikaisemmin keskimäärin 5 000 sivua vuodessa per työntekijä. Vuonna 2016 vastaava luku oli noin 2 800 sivua per työntekijä.

Mikäli tulostusmäärät poikkeavat merkittävästi keskimääräisestä, voidaan tulostuskäytännöistä keskustella käyttäjän ja Tietohallinnon kanssa.

Tarkoituksena on löytää mahdollisia keinoja paperinkulutuksen vähentämiseksi sekä sähköisten työkalujen käytön lisäämiseksi. 

Oman tulostussaldon voi tarkastaa tietokoneille asennetusta applikaatiosta tai osoitteesta print.metropolia.fi.

Kuukausittainen yhteenveto


In English

Print Monitoring