Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

PaperCut -asiakasohjelmisto mahdollistaa kaikille käyttäjille oman tulostusjärjestelmän saldon seuraamisen työasemalla. Käytettävissä olevaa saldoa voi käyttää monitoimilaitteilla tulostamiseen ja kopiointiin. Kopiohinnasto löytyy täältä.

Miten sitä käytetään?

Ohjelma käynnistyy automaattisesti kirjautumisen yhteydessä ja sen päällä olon huomaa omasta kuvakkeesta kellon vieressä, alareunassa.

...