Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Tietohallinnon hankintayksikön tehtävänä on hankkia Metropolialle tarkoituksenmukaiset IT-laitteet tehokkaasti, kokonaistaloudellisesti ja kokonaistaloudellisesti edullisesti yhdessä Metropolian hankintapalvelujen kanssa ottaen huomioon ympäristö- ja laatunäkökulmat.Hankintayksikkö vastaa mm. seuraavista asioista:

Kilpailutuksissa pyritään yhteistyöhön muiden Ammattikorkeakoulujen kanssa päällekkäisen työn vähentämiseksi sekä tehokkuuden ja skaalaetujen lisäämiseksi.

Avoimet tarjouspyynnöt löydät tarjouspalvelu.fi -portaalista.


Hankintayksikön vastuulla ovat mm. seuraavien tuotteiden kilpailuttaminen ja hankkiminen:

 • AV- ja IT-laitteet
 • AV- ja IT-tarvikkeet
 • Matkapuhelimet
 • Monitoimilaitteet
 • Ohjelmistolisenssit
 • Laitteiden keskitetty hankinta
 • Yhdenmukaisten laitevalikoimien luominen ja ylläpitäminen
 • Hinnastojen tekeminen ja ylläpitäminen
 • Hankintatoimen kehittäminen ja tehostaminen
 • Materiaalihallinnan kehittäminen ja tehostaminen
 • Laitepääoman tehostaminen
 • Uusien opetustekniikoiden edistäminen

...