Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tavaran tai palvelun tilaaja ei voi olla laskun hyväksyjä. Hyväksyjänä toimivat vastuualueen hyväksymisoikeudet omaavat henkilöt.
 
Sopimuksen piiriin kuuluvien tuotteiden omatoiminen hankinta muilta toimittajilta katsotaan sopimusrikkomukseksi, joka voi pahimmillaan johtaa oikeustoimiin. Sopimusrikkomistapauksissa vastuu on aina omatoimisesti tuotteen tilanneella henkilöllä.  
 
Tarvittaessa vaihtoehtoisista toimittajista neuvotellaan yhdessä Tietohallinnon hankintatiimin kanssa.

Hinnastot (Kirjaudu ensin sivustolle)


Alasivut

Children Display

Aiheeseen liittyen

...