Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • (plus)    Sanfranciscolainen Open AI julkaisi marraskuussa 2022 tekoälysovelluksen Chat GPT.  Kyseessä on chatbotteja huomattavasti kehittyneempi sovellus, joka pystyy antamaan vastauksia entistä monimutkaisempiin ongelmiin. Chat GPT:tä pytsytään käyttämään moniin eri tarkoituksiin, kuten
  • keskustelujen simulointiin
  • kirjoitettujen tekstien luomiseen
  • tiedonhakuun ja tiedon jäsentämiseen
  • kielenkäsittelyyn
  • tekoälyn avulla toteutettavien sovellusten kehittämiseen. 
 • Maailmalla on virinnyt keskustelua, mikä on Chat GPT:n ja muiden tekoälysovellusten rooli oppimistoiminnassa. Esimerkiksi australialaiset yliopistot ja jotkin yhdysvaltalaiset koulut ovat kieltäneet tekoälyn käytön. Afterdawn
 • Trendi on kuitenkin kääntymässä suopeaksi Chat GPT:tä kohtaan, koska opiskelijat joutuvat valmistuttuaan joka tapauksessa käyttämään tekoälyä työelämässä. Jyväskylän yliopisto sallii ensimmäisenä suomalaisena korkeakouluna Chat GPT:n käytön opinnoissa ja tutkielmissa. Helsingin Sanomat.
 • Video: Opetusmateriaalin tekeminen Chat GPT:llä
 • Chat GPT tulee vauhdilla myös työelämään. Helsingin Sanomat
 • Chat GPT pohjautuu GPT3-kielimalliin, joka sisältää syväoppimisen algoritmeja, joiden pohjalta se "ymmärtää" sen mitä siltä kysytään - ja osaa siten muodostaa vastauksensa selkeänä kielenä. Vuonna 2023 sen korvannee GPT4, joka saattaa käyttää myös ääntä ja kuvaa lähtenään. 

...