Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Opiskeluoikeuskokonaisuus tarkoittaa toisiinsa yhdistettyjä alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa. Kokonaisuudet näkyvät opiskelijan tiedoissa saman nimisellä samannimisellä välilehdellä.

Info

Toiminnallisuuteen liittyvät ominaisuudet ovat näkyvissä vain, jos studentregistry.properties-tiedostossa on seuraava asetus:

study.entitlement.show.collections=true

...

Info

Kokonaisuuden kaikilla opiskeluoikeuksilla on erillinen opiskeluoikeusnumerooma opiskeluoikeusnumeronsa.

Opiskeluoikeuskokonaisuuden mallipohjan luominen

Voit lisätä mallipohjassa opiskeluoikeuskokonaisuuden, joka sisältää yhden alemman ja 1-n ylemmän tutkinnon opiskeluoikeutta. Voit valita mallipohjassa joko koulutuksen tai opetussuunitelmanopetussuunnitelman.

Järjestelmä laskee opiskeluoikeuksien päättymispäivän läsnäolomaksimien perusteella. Voit myös asettaa sen manuaalisesti.

...