Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Päivitetty,

Image AddedGoogle Forms on Googlen kehittämä sovellus, jossa voi luoda kyselylomakkeita verkossa. Niihin myös vastataan selaimella. Forms on osa Googlen tekstinkäsittelyohjelmaa Docsia. Se taas kuuluu laajempaan palvelupakettiiin Driveeen, joka taas sisältyy muun muassa oppilaitoksille suunnattuun Google Workspace for Education -sovelluspakettiin.

...