Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Wihi tarjoaa alustan opiskelijan, ohjaajan, 2.toisen tarkastajan, tekstinohjaajan ja toimeksiantajan väliselle vuorovaikutukselle.

...

Wihissä on työkaluja opiskelijalle tehtävien hallintaan ja sekä ohjaajalle ja korkeakoululle opiskelijan edistymisen seurantaan. Opinnäytetyön edistyessä opinnäytetyöhön liittyvät arvioinnit voivat siirtyä Wihistä OMAan Metropoliassa sovitun käytännön mukaisesti.

...