Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Uudelle opiskeluoikeudelle luodaan automaattisesti läsnäolomerkinnät niille kausille, joille opiskeluoikeuden alkamis- ja päättymispäivämäärät sijoittuvat. Esim. jos opiskeluoikeusaika on 15.9.2020 – 31.7.2021, läsnäolomerkintä asetetaan automaattisesti kausille Syksy-2020 ja Kevät-2021. Haluttu läsnäolokoodi kerrotaan läsnäolokoodin crossStudy.attendance-aliaksella. Samalla asetetaan Opinnot päättyneet -koodi päättymispäivämäärällä.

...