Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Toiminta ongelmatilanteissa

Ilmoitukset teknisista ongelmista Helpdeskiinongelmatilanteista Hallin lähitukiverkostolle (sisäverkko).

Kirjallisuutta

Käyttöönottotiedote.

...