Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

div
classbbox

Täydennys käyttöehtoihin - Supplement to the Terms of Service

Sovellusta käytettäessä ei tehtävään saa syöttää tunnistettavia valokuvia tai eikä videoita henkilöistä tai muita henkilötietoja.

Identifiable photos or videos of persons or other personal data must not be uploaded onto the application. 

...